Extatické hudební zážitky i tichá usebrání. To vše tvořilo pestrou mozaiku letošního 28. ročníku Velikonočního festivalu duchovní hudby v Brně.

Authors

KADLÍČKOVÁ Barbora KNOTTE Jiří KOBZOVÁ Marie BOLDIŽÁR Stanislav DOSTÁLOVÁ Magdalena

Year of publication 2019
Type Article in Periodical
Magazine / Source Opus musicum
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Web https://www.opusmusicum.cz/content/extatick%C3%A9-hudebn%C3%AD-z%C3%A1%C5%BEitky-i-tich%C3%A1-usebr%C3%A1n%C3%AD-v%C5%A1e-tvo%C5%99ilo-pestrou-mozaiku-leto%C5%A1n%C3%ADho-28-ro%C4%8Dn%C3%ADku
Keywords Easter Festival of Sacred Music; review; Brno; Opus musicum; music; music criticism
Description Musicological reflection of the Easter Festival of Sacred Music organized by Brno Philharmonic.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.