Dariusz Wróbel: Na pierwszym planie. Możni i szlachta polska wobec bezkrólewia po śmierci Ludwika Andegaweńskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2020, 586 s., ISBN 978-83-227-9338-1.

Authors

BAR Přemysl

Year of publication 2020
Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.