Jarosław Nikodem (ed.): Kazimierz Tymieniecki. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci mistrza nauk mediewistycznych. Instytut Historii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2019, 229 s., il. + CD, ISBN 978-83-66355-11-8

Authors

BAR Přemysl

Year of publication 2020
Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.