Staré letopisy české (východočeská větev a některé související texty) [Die alttschechischen Annalen. Die ostböhmische Tradition und andere zugehörige Texte], ed. Alena M. Černá / Petr Čornej / Markéta Klosová (Fontes rerum Bohemicarum, s. n. 3 = Prameny dějin českých, Nová řada 3) Praha 2018, Filosofia, XLVIII u. 681 S., ISBN 978-80-7007-555-5

Authors

BAR Přemysl

Year of publication 2020
Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.