Neurovědy a současná britská dramatika

Title in English Neurosciences and contemporary British drama
Authors

KAČER Tomáš

Year of publication 2021
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Rozvoj neurověd a poznatků o lidském mozku v posledních deseti letech inspiroval množství současných britských autorů. Mezi přední představitele žánru dramat s touto vědeckou tématikou patří také český rodák, Sir Tom Stoppard, autor hry Obtížný problém (The Hard Problem, 2015), v níž se zabývá filozofickou otázkou souvislosti mozku a vědomí a podstaty mateřské lásky. Podobně hra Elegie Nicka Paynea (2016) vychází z poznatků o lidském mozku a zachází do fantastičtějších končit, když si klade otázku, kam až může zajít lékařská věda. Prezentace posluchače seznámí s těmito trendy britské dramatiky, přestaví ukázky ze jmenovaných her a pokusí se v diskusi pojednat o tom, nakolik drama může sloužit jako učební pomůcka pro šíření vědeckých poznatků, myšlenkový experiment, popularizační platforma či zdroj nových, „out of the box“ pohledů na otázky, které si klade současná věda.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.