Specializiranite rečnici v pomošt na didaktičeskata rabota săs studenti slavisti

Title in English Specialized dictionaries and their use in didactic work with students of Slavonic studies
Authors

KREJČOVÁ Elena STALYANOVA Nadezhda

Year of publication 2021
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description Příspěvek představil nejnovější slovanské slovníky vydané v Bulharsku s důrazem na dvousvazkový bulharsko-česko-polský slovník lingvistických termínů. Byly zmíněny problémy v oblasti lexikografie a zejména nejnovější zdroje pro usnadnění práce lexikografa a důraz byl kladen na potřebu vydávání takových slovníků, které mohou sloužit široké škále aktivit v rámci vysokoškolského vzdělávání.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.