Sport boří bariéry mezi lidmi: emické konceptualizace významu kriketu pro minoritní skupiny v České republice

Authors

ŽÁKOVÁ Michaela

Year of publication 2021
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Akademické studie již prezentovaly, že kriket pro minoritní skupiny představuje více než jen sportovní aktivitu, ale že se jedná o klíčový aspekt jejich kultury, prostřednictvím kterého se tyto skupiny integrují do (hostující) společnosti, vytváří a udržují (transnacionální) sociální sítě, formují kolektivní identity či se adaptují na nové prostředí. V České republice existuje deset kriketových klubů, které se od ostatních v Evropě odlišují tím, že každý klub je složen z jedinců různého původu, etnika, náboženství. Už při prvním pozorování kriketové události jsem si kladla otázku, co těmto členům umožňuje společně fungovat jako jeden tým. Jak je možné, že kupř. jedinci původem z Indie a Pákistánu jsou součástí jednoho týmu, přestože jejich země původu mezi sebou vedou ozbrojené územní konflikty? Konferenční příspěvek, založený na datech probíhajícího etnografického výzkumu, se zaměří na emické konceptualizace výroku, že “kriket překonává bariéry mezi lidmi”. Mimo to přihlédne i k dalším zaznamenaným praktikám, tak jako ke specifickému kontextu, které tuto spolupráci umožňují. Tím přispěje do diskuze o významu sportu pro minoritní skupiny v České republice, a to nejen v procesu formování interetnických vztahů.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.