Mezi Achilleem a Siegfriedem: Řecký středověký epos o Dvojrodém Hraničáři

Authors

KULHÁNKOVÁ Markéta

Year of publication 2021
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Digenis Akritis, hrdina jediného byzantského literárního díla, které lze po právu nazvat eposem, vyniká v boji s nevěřícími i věřícími, lvy i medvědy, v únosech i zachraňování dívek, ale i ve hře na loutnu a stavitelství. Báseň nesoucí v názvu jeho jméno však není jen o něm a jeho hrdinských činech, ale také o jeho otci, arabském emírovi, který přestoupil kvůli lásce na křesťanství, a o lásce vůbec, jak osudové, tak efemérní, jak legální, tak zapovězené. Je to literární dílo pojímající v sobě tradici řecké epiky i vlivy antického románu, ale prvotní látka vychází z orální epiky a báseň vykazuje množství typologických i tematických shod se soudobou západní epikou, jak ji známe třeba z Písně o Nibelunzích. Cílem přenášky bylo tuto konvenčně-nekonvenční byzantskou památku posluchačům přiblížit a otevřít cestu k jejímu pochopení a ocenění.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.