"Kriket je součástí naší kultury": Motivace a (institucionální) strategie cizinců šířit tento sport v České republice

Authors

ŽÁKOVÁ Michaela

Year of publication 2021
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Dle údajů ČSÚ se každým rokem zvyšuje počet cizinců, legálně pobývajících na území České republiky. S příchodem do země však tito jedinci mohou čelit problémům “úspěšně” se integrovat do nového prostředí. Pro emigranty z indického subkontinentu, Velké Británie, jižní Afriky, či Australasie však může kriket figurovat jako potenciální způsob překonání této “nesnáze”. Zde totiž kriket patří mezi nejpopulárnější sportovní aktivity, jedná se tak o důležitou součást kultury uvedených oblastí. Jak ukazují badatelské studie, tento sport pro cizince představuje klíčový integrační nástroj, neboť prostřednictvím kriketových aktivit jsou schopni se snáze začlenit do nového prostředí, vytvářet a udržovat nové či dlouhodobé sociální sítě, prostřednictvím kterých překonávají pocity ztráty a dislokace. V České republice je přítomnost a institucionalizace tohoto sportu spojena právě s aktivitami cizinců. Konferenční příspěvek, založený na etnografickém výzkumu, objasní praktické aspekty procesu šíření kriketu v prostředí, ve kterém jsou favorizovány jiné sporty typu hokej nebo fotbal a ve kterém kriket stále představuje spíše neznámou sportovní aktivitu. Jaké jsou motivace a (institucionální) strategie cizinců šířit tento sport v českém prostředí? Jak se cizinci (ve snaze vést dialog s Čechy) vyrovnávají s četnými kulturními bariérami? A co nám přítomnost kriketu v republice říká o samotné české společnosti?
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.