Portréty nového století. Hledání identity poznáváním míst a měst v literatuře

Authors

KUZNIETSOVA Krystyna

Year of publication 2021
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Neustálé hledání sebe sama prostřednictvím jiných světů, jiných měst, jiných lidí je pravděpodobně to jediné, co lze v dnešní české a ukrajinské literatuře považovat za společné; je to asi podmíněno generační blízkostí. Vše ostatní je velmi odlišné a důvody těchto rozdílů se skrývají v minulosti, konkrétně v historii a tradicích každého národa. Je zřejmé, že mladá generace spisovatelů stále více inklinuje k osobním problémům, v jejich dílech převládá individualismus. Ukrajinští autoři však častěji zasahují do sociální sféry, a proto jejich tvorba silněji reflektuje společensko-politický aspekt, což pobízí k hledání národní identity v ukrajinské próze.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.