Software Tezaurus: nástroje pro podporu systematické a koordinované tvorby odborných tezaurů

Warning

This publication doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Informatics. Official publication website can be found on muni.cz.
Title in English Software Tezaurus: tools to support coordinated creation of terminology thesauri
Authors

HORÁK Aleš RAMBOUSEK Adam MEDVEĎ Marek NEVĚŘILOVÁ Zuzana RYCHLÝ Pavel STARÁ Marie

Year of publication 2021
MU Faculty or unit

Faculty of Informatics

Description Softwarové nástroje pro tvorbu a správu terminologických slovníků a tezaurů. Systém je doplněn metodikou. Hlavní částí systému je webový software, který umožňuje správu a editaci jedné instance slovníku. Software je možné přizpůsobit vzhledem a strukturou dat pro konkrétní instituci. V případě dostupnosti korpusu specializovaných textů je možné tvorbu slovníku doplnit o poloautomatické návrhy termínů, překladů a nadřazených termínů, a také vyhledat v textovém korpusu příklady použití termínů. Jednotlivé instance slovníků komunikují pomocí otevřeného API s centrálním registrem. Software také poskytuje zveřejněná data ve formátech pro Open Data.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.