Software Tezaurus: nástroje pro centrální systém tvorby odborných tezaurů

Warning

This publication doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Informatics. Official publication website can be found on muni.cz.
Title in English Software Tezaurus: tools for central repository of terminology thesauri
Authors

HORÁK Aleš RAMBOUSEK Adam MEDVEĎ Marek NEVĚŘILOVÁ Zuzana RYCHLÝ Pavel STARÁ Marie

Year of publication 2021
MU Faculty or unit

Faculty of Informatics

Description Softwarové nástroje pro tvorbu a správu terminologických slovníků a tezaurů. Součástí systémů je centrální registr, který provozuje Ministerstvo vnitra v rámci agendy eGovernmentu a poskytuje přehled o všech institucích, které poskytují vlastní terminologický slovník. Jednotlivé instance slovníků komunikují pomocí otevřeného API s centrálním registrem. Software také poskytuje zveřejněná data ve formátech pro Open Data.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.