Ctnostný kasař a pasivní detektiv: Analýza filmu Pěnička a Paraplíčko (1970) režiséra Jiřího Sequense

Authors

VEČEŘA Michal

Year of publication 2021
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Jméno režiséra Jiřího Sequense může vyvolávat v divákovi nejrůznější vzpomínky spojené s filmy propagujícími dobově poplatnou ideologii nebo naopak zcela apolitickými. Podobný rozpor můžeme vidět i v jeho v současnosti nejznámějších dílech – propagandistickém seriálu 30 případů majora Zemana nebo seriálu Hříšní lidé města pražského, který se odehrával v době meziválečného Československa. U Sequensovy detektivní tvorby lze nezávisle na jejích politických konotacích identifikovat určité společné rysy vyprávění, které se projevují s různou mírou intenzity, a zároveň se odchylují od norem detektivních filmů založených na pátrání po zločinci. Tým vyšetřovatelů může mít do určité míry pasivní roli, v příběhu se široce rozvíjejí linie, jež jinak s původním zločinem nemusí souviset a dochází k vyzdvihování obyčejných kriminálníků oproti lidem z vyšších vrstev nebo politiků. Navrhovaný příspěvek se hodlá zabývat analýzou snímku Pěnička a Paraplíčko (1970) jednoho ze série čtyř barevných celovečerních filmů s postavou policejního rady Vacátka jako hlavního vyšetřovatele. Na zmíněném snímku chci demonstrovat výše zmiňované konvence vyprávění, které můžeme sledovat v Sequensových filmech a televizní tvorbě. Ve svém příspěvku nejprve na obecné rovině popíšu rysy Sequensovy tvorby, které pak budou v detailu rozebrány na příkladu konkrétního snímku. Opěrnou osu argumentace budou tvořit tři výše zmíněné charakteristiky. V závěru pak porovnám získaná zjištění s obecnějšími rysy soudobé produkce a norem detektivního žánru.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.