Obrozenecké reformy české ortografie (veřejné a skryté motivy)

Authors

ŠEFČÍK Ondřej

Year of publication 2022
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description V přednášce bylo demonstrováno, jak podstatnou roli hrál Václav Hanka v procesu přijímání obrozeneckého pravopisu, že role Josefa Jungmanna byla větší, než je běžně známo, a že motivace byla hlubší než "opravná", totiž motivovaná panslovanskými idejemi (tak ostatně analogickou reformu právem charakterizoval i Jan Nejedlý), ačkoliv tato motivace byla z politických důvodů zakryta důvody jinými. V příspěvku se soustředíme především na analogickou reformu a její pozadí a také na Hanku "diakritickou reformu", která nebyla isolovaným výstřelkem, ale součástí hlubšího plánu a sdílené i dalšími obrozenci, zvláště Jungmannem.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.