Nacistická germanizační politika ve střední Evropě

Title in English Nazi´s germanization Policy in Central Europe
Authors

VEDRA Dana

Year of publication 2022
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Příspěvek bude zaměřen na nacistickou sídelní politiku ve střední Evropě v letech druhé světové války se zaměřením na vystěhování obyvatel z důvodu vytváření popř. rozšíření vojenských cvičišť. V okupovaném Československu a Polsku proběhlo mnoho těchto přesunů, jež hrály klíčovou roli v nacistické germanizační politice. Vedle stavu dosavadních výzkumů na sledované téma se příspěvek zaměří na vytyčení základních kontur těchto plánů, jež byly samotnými okupanty prezentovány primárně jako vojenské potřeby Říše. Ve skutečnosti se jednalo o jeden z mála realizovaných plánů germanizace, jejichž hlavní proces měl proběhnout po vítězné válce. Příspěvek se taktéž pokusí srovnat situaci v sousedních zemích a tak dojít k novým směrům bádání, kterými se mohou další výzkumy ubírat. Násilné vnitřní migrace českého a polského etnika a následné poválečné vysídlení německých obyvatel z prostoru střední a středovýchodní Evropy měly zásadní vliv na podobu Evropy v 2. polovině 20. století a s jejími dopady se můžeme dodnes stále setkávat. Taktéž můžeme s touto analogií sledovat jak zdánlivě marginální migrační procesy mohou vyvolat velké pohyby obyvatel v dikcích velkého obra, tedy v tomto případě nacistického orla.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.