Digitální archiv Hermíny Týrlové

Authors

PODLIPNÁ Veronika VÁCLAVÍKOVÁ Alexandra BOCHINOVÁ Tereza

Year of publication 2022
Citation
Description Pro potřeby dlouholetého výzkumného zájmu Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU o historii filmového Zlína, proběhla digitalizace materiálů z archivu režisérky animovaných filmů Hermíny Týrlové a jejích nejbližších spolupracovníků. Tyto dokumenty mohou sloužit studentům jako digitalizované prameny pro současné i budoucí výzkumy v rámci bakalářských a magisterských diplomových prací, oborových prací, nebo seminárních prací nebo esejí zaměřujících se na československý animovaný a kombinovaný film nebo historii zlínských filmových ateliérů. Jedná se o pracovní materiály, výtvarné návrhy, technické scénáře, publikované rozhovory, korespondenci a digitalizované záznamy rozhovorů spolupracovníků Týrlové (režisér Josef Pinkava, kameraman a režisér Antonín Horák, animátor Jindřich Liška, produkční Karel Hutěčka a další). Nabízíme přehledný inventář dostupných zdrojů s anotací a popisem dokumentů. Inventář je doplněn o umístění originálních dokumentů v příslušných institucích. Digitalizované kopie jsou přístupné k nahlédnutí ke studijním a výzkumným účelům na pracovišti Ústavu filmu a audiovizuální kultury.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.