"...Jsou to štvanci!" Vystěhované obce Benešovska a Vyškovska ve světle dobového tisku

Title in English "...They're snitches!" The evicted villages of the Benešov and Vyškov regions in the periodical press
Authors

VEDRA Dana

Year of publication 2022
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Příspěvek reflektuje ohlasy v dobovém tisku a pojímá články o výcvikovém prostoru na Benešovsku, který vznikal souběžně s vyškovským vojenským prostorem, jenž představuje stěžejní badatelský záměr autorky. Ve svém výzkumu reflektuje autorka zahraniční i domácí tisk; válečný i poválečný. Po rozboru a ukázkách jednotlivých článků, jež vykazovaly typické tendence či naopak určité výjimky by autorka příspěvku chtěla shrnout své poznatky o tehdejším tisku představující určitý nástroj dobové propagandy poválečného státního zřízení Československa.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.