Cesta k post-pracovní společnosti: Technologie jako osvoboditel

Title in English The Road to a Post-work Society: Technology as Liberator
Authors

DOMINIK Martin

Year of publication 2023
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description V současnosti se opět tážeme, jaké zaměstnání budou vykonávat lidé, jejichž práce bude nahrazena stroji. Pracující a technologie jsou vnímáni jako konkurenti a člověk redukovaný na nástroj je vystaven značné sociální nejistotě. To může vést až k projevům technofóbie jako obrany. Probíhající debata a její řešení v rámci (digitální) transformace hospodářství a vzdělávání nepřekračuje paradigma naší, na práci zaměřené společnosti. Pro pracující představují stroje ve skutečnosti osvoboditele. Mohou je zbavit osmihodinové doby, kdy musí plnit příkazy jiných a jejich svoboda je omezena. Současný technologický vývoj je příležitostí přiblížit se svobodnější post-pracovní společnosti. Nahrazení práce lidí, zejména v první a druhém sektoru hospodářství, je výhodné jak pro pracující, tak pro zaměstnavatele. V terciálním sektoru zřejmě ani v budoucnosti nedojde k plnému nahrazení lidské práce technikou, respektive umělou inteligencí, ale i zde by se změna paradigmatu příznivě projevila. Mělo by dojít ke zkrácení pracovní doby a pracovního týdne, což umožní nabídnout více pracovních míst a rozprostřít zbylou práci mezi více osob. Zbavíme-li se náhledu, že každý musí nutně pracovat, a to ještě většinou ve formě odevzdávání práce jinému, nebudeme ani vytvářet a udržovat nesmyslné pracovní pozice. Rovněž tím vytvoříme více otevřenou inkluzivní společnost, která integruje některé okrajové skupiny, je svobodnější a rovnější uvnitř i globálně. Představa post-pracovní společnosti mohla dříve působit utopicky, ale v současnosti je díky technologiím dosažitelná. Přechod k ní pak musí být doprovázen, a snad i určován, změnou pozitivního práva, zejména v oblasti sociálního zabezpečení, vzdělání, pracovního práva, mezinárodního obchodu a v daňové soustavě.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.