KEA - Konference enviromentální archeologie 2023

Title in English CEA - Conference of Environmental Archaeology 2023
Authors

VÁGNER Michal MLEJNEK Ondřej LISÁ Lenka THÉR Richard HORÁK Jan ZEDNÍČEK Daniel CÍSAŘOVÁ Nikol ŠTĚRBOVÁ Adéla

Year of publication 2023
Type Conference
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description 17. ročník již tradiční Konference environmentální archeologie se uskuteční ve dnech 26.-27. ledna 2023 v Brně, v přednáškovém sále Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (Joštova 202/13, budova M, přístup přes budovu K2 – Komenského náměstí 2). Tématem tohoto ročníku konference je environmentální výzkum a archeometrie na záchranných archeologických výzkumech. První sekci konference bychom rádi věnovali metodickým a principiálním otázkám souvisejícím s aplikací přírodovědných analýz v prostředí záchranných archeologických výzkumů. Zejména nás budou zajímat otázky směřující ke smyslu provádění těchto analýz v prostředí ZAV, jejich potenciál, co se možných výzkumných otázek týká, a samozřejmě také pestrá paleta jednotlivých analýz z oblasti zoologie, botaniky, antropologie, geologie, chemie, fyziky, geografie a dalších přírodovědných oborů. Další sekci konference bychom rádi věnovali prezentaci konkrétních výsledků aplikace environmentálních a archeometrických analýz na jednotlivých záchranných archeologických výzkumech. Konferenční bloky budou věnovány jednotlivým disciplínám a metodám, jako je například geoarcheologie, archeobotanika, zooarcheologie, geofyzika, geochemie, datovací metody nebo materiálové analýzy. Vzhledem k velkému počtu v poslední době probíhajících záchranných archeologických výzkumů bychom se rádi vyhnuli příspěvkům s environmentální tématikou, které nesouvisejí se záchrannou archeologií. Na závěr konference plánujeme stručnou prezentaci posterů a navazující plodnou diskuzi nad přednesenými příspěvky i obecně nad tématem aplikace environmentálních a archeometrických metod v prostředí záchranných archaeologických výzkumů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.