Miriam Laclavíková - Adriana Švecová : Žena v stredovekom a novovekom Uhorsku. Právne postavenie šľachtičnej v oblasti dedičských a majetkových práv

Authors

MACHALOVÁ Lucie

Year of publication 2023
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Book report on "Žena v stredovekom a novovekom Uhorsku. Právne postavenie šľachtičnej v oblasti dedičských a majetkových práv" by M. Laclavíková and A. Švecová.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.