Tvorba a percepce významu jako víceúrovňový proces: teorie Mihaila Antoviće v analýze divadelního představení

Authors

HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ Šárka

Year of publication 2023
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Příspěvek je zaměřen na možnosti, které analýze divadelní tvorby, zejm. v oblasti opery, poskytuje velmi čerstvá muzikologicky zaměřená teorie srbského kognitivního lingvisty Mihaila Antoviće. Jde o teorii z oblasti sémantiky hudby, nazvanou “Multilevel grounding” (“víceúrovňové kotvení/zázemí/zemění”). Teorie nabízí cestu, jak – slovy Vladimíra Jankéléviče – pojímat nevyslovitelné, nonverbální významy. Lze teoretické postřehy Mihaila Antoviće využít v divadle? Pomohou nám lépe pochopit proces tvorby, emitace a percepce významu, které nejsou jen jediným proudem a dílem jediného okamžiku? V příspěvku také na konkrétních příkladech z divadelní tvorby naznačím spojení Antovićova analytického přístupu s teorií “blendingu”/konceptuální integrace a s teoriemi konceptuální a multimodální metafory.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.