Specializace spojky "jak" v časových větách

Authors

KOSEK Pavel

Year of publication 1996
Type Article in Periodical
Magazine / Source Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation