Thaleia - Humor w antyku

Title in English Thaleia - Humour in Ancient Times
Authors

NECHUTOVÁ Nechutová

Year of publication 2005
Type Article in Periodical
Magazine / Source SPFFBU
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Field Art, architecture, cultural heritage
Keywords Humour; Antiquity
Description Review of the book Thaleia - Humor w antyku. Classica Wratislaviensia XXIV (Acta Universitatis Wratislaviensis), Księga pamiątkowa Janinie Ławińskiej-Tyszkowskiej w siedemdziesątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów, uczniów ofiarowana. Red. Gościwit Malinowski.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.