Vysoký státní úředník a reformátor - Příklad Josepha von Sonnenfelse

Authors

STOKLÁSKOVÁ Zdeňka

Year of publication 2008
Type Article in Proceedings
Conference Malíř,Jiří a kol: Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Field History
Keywords Social History; Everyday history; man and society; Moravia
Description Profesor kamerálních a policejních věd na Univerzitě ve Vídni, divadelní cenzor, prezident Akademie výtvarných umění Joseph von Sonnenfels (1733-1817) patří k nejvýznamnějším osvícencům v Rakousku. Jeho cesta z židovského ghetta v moravském Mikulově k vysokým státním postům byla odvážná, stejně jako jeho prosazování reforem vedoucích k modernizaci státu : kodifikace soukromého, správního a trestního práva (zasloužil se o zrušení trestně-procesního mučení a omezení trestu smrti), reforma policie, omezení moci církve ve vztahu státu a společnosti, podpora růstu populace a ochrana nižších pracujících vrstev.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.