Umělecké dílo v době své digitální reprodukovatelnosti

Authors

HORÁKOVÁ Jana

Year of publication 2010
Type Article in Periodical
Magazine / Source Elportál
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Web URL
Field Art, architecture, cultural heritage
Description Studijní materiál Umělecké dílo v době své digitální reprodukovatelnosti představuje jeden ze způsobů, kterými se formuje diskurz umění nových médií. Seznamuje s hlavními koncepty eseje Waltera Benjamina Umělecké dílo v době své technické reprodukovatelnosti (1936) a následně na třech studiích věnovaných umění nových, digitálních médií a využívajících Benjaminovy pojmy ukazuje, jak probíhá transformace Benjaminových myšlenek do debaty o změnách statusu a funkce uměleckého díla vlivem nových, digitálních technologií. Důležitou součástí předkládaného studijního materiálu je heslář, který obsahuje hlavní pojmy procházející vybranými studiemi. Studijní materiál je určen posluchačům předmětů FF:IM003, IMK03 a IM017, IMK17 Umění nových médií: umění a technika I, II  a IM015, IMK015 Úvod do studia interaktivních médií II.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.