Kilka słów na temat działalności wychowawczo-kształcącej prowadzonej przez żeńskie instytucje zakonne w krajach czeskich w drugiej połowie XIX i w XX wieku (na przykładzie kongregacji w Brnie).

This publication doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official publication website can be found on muni.cz.

Title in English Educational activity of woman´s religious institution in Czech lands in the second hlaf of 19th and 20th ( example of congregation in Brno).
Authors

MIHOLA Jiří

Year of publication 2011
Type Chapter of a book
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description The analytical and research article is dealing with research of women congregations in city environment in the second half of 19th and first half of 20th century. The base of their activity was work in social field, charity activity, work in health care and last but not least also educational activities focused on girls, The article is dealing with research of womans congregations in city environment in the second half of 19th and first half of 20th century. The base of their activity was work in social field, charity activity, work in health care and last but not least also educational activities focused on girls,
Related projects: