Interindividuální aspekty explicitace a implicitace v literárním překladu: první vhled

Title in English Interindividual aspects of explicitation and implicitation in literary translation: first insights
Authors

KAMENICKÁ Renata

Year of publication 2008
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Empirická studie překladově inherentní explicitace a implicitace, využívající materiálu ze dvou českých překladů novely Williama Styrona Dlouhý pochod, překladu Josefa Škvoreckého (1965) a překladu Radoslava Nenadála (1991), si stanovila za cíl prozkoumat na dvojím překladu téhož textu, pořízeném překladateli téže překladatelské generace, možné interindividuální aspekty explicitace a implicitace a pokusit se je oddělit od aspektů charakterizujících individuální překladatelský styl. Byla potvrzena identifikovatelnost překladově inherentních explicitací a implicitací, přičemž oba překladatelé se svým explicitačním profilem zařadili k podobnému typu, využívajícímu explicitací v podstatně vyšší míře než implicitací. Studie dále porovnává hustotu explicitací a implicitací navozenou týmž zdrojovým materiálem ve vztahu k segmentaci textu a diskutuje zjištěný propad křivek této hustoty v segmentech o střední délce.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.