The Academic Senate will hold a meeting on Monday 20 May

15 May 2024

Program zasedání AS FF dne 20. května 2024 v 16 hod.

Místo konání: Zasedací místnost děkanátu

Omluveni: David Hons

1. Projednání žádostí o prodloužení oprávnění uskutečňovat studijní program Zvukový design a multimediální technologie (NMgr.)

Představí doc. Mgr. Jozef Cseres, Ph.D. Podklady byly senátu zaslány.

Diskuse

Usnesení

2. Otevření diskuse nad otázkou možnosti ohodnocení práce senátorů a senátorek AS FF MU

Navrhuje kolegyně dr. Stehlíková.

Zdůvodnění:

Na základě svého ročního působení v senátu AS FF MU a na samotný závěr mandátu tohoto senátu bych ráda otevřela diskusi nad možností a smyslem případného symbolického ohodnocení práce senátorů a senátorek na naší fakultě. To vše při vědomí toho, že podobná diskuse na půdě senátu již jednou proběhla, a to v roce 2018, tedy v době mandátu senátu, který pracoval v letech 2018-2021. Domnívám se, že ve světle nejrůznějších změn nastal čas se k diskusi vrátit a zjistit, jaké jsou názory současných senátorek a senátorů. Pro seznámení se s kontextem a argumentech, které zazněly v tehdejší diskusi, viz příloha, která obsahuje relevantní pasáže ze zápisů jednání senátu AS FF MU.

Příloha byla senátorům zaslána.

Diskuse a případné usnesení

3. Aktuální aktivity iniciativy Hodina pravdy

Přednese dr. Bárta.

Podklady senátoři dostali v mailu od kol. Bárty.

4. Závěrečné slovo předsedy senátu

5. Různé

 

V Brně dne 13. května 2024
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
předseda AS FF MU

Find out more about the Senate


More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.