Editorial 2020/1

Vážení čtenáři,minulé číslo Proudů bylo speciální, protože jsme jím oslavili desáté narozeniny našeho časopisu. Také toto číslo je něčím nové. Připravili jsme pro vás první tematický blok Proudů, nazvaný Oleh Šynkarenko. Současný ukrajinský metamodernismus.

O tento nerozsáhlý, ale pestrý a navýsost aktuální oddíl nejnovějšího čísla se zasloužila Tereza Chlaňová z pražské ukrajinistiky. Texty věnované současnému ukrajinskému spisovateli Olehu Šynkarenkovi ukazují z různých perspektiv (objektivně i subjektivně, vědecky i literárně) samotného autora, jeho pohledy na literaturu a především jeho dílo. Středobodem a zároveň výborným „úvodem do Šynkarenka“ je studie Terezy Chlaňové Absurdní próza Oleha Šynkarenka, v níž se autorka věnuje jeho rané tvorbě – povídkám a prvnímu a dosud nepublikovanému románu Dobrou chuť! Autorka se s Šynkarenkem zná osobně, a tak může čtenářům nabídnout cenný materiál – kromě dobré znalosti jeho tvorby jsou to také citace z rukopisů nebo ze společných (facebookových) konverzací. T. Chlaňová seznamuje čtenáře i s novější tvorbou spisovatele, a to především prostřednictvím dvou překladů z jeho nejnovějšího románu s provokativním názvem Bandera Distortion, které připravila společně se svými studentkami. Třetím překladem v tomto tematickém bloku je rozhovor se spisovatelem o metamodernismu.

Mimo tematický blok otiskujeme neméně zajímavé texty. Povšimněme si recenze F. Všetičky na nový román o „prodlouženém“ životě Boženy Němcové. Takové počiny (román i jeho recenze) jsou obzvláště příhodné, protože si letos připomínáme, že je to přesně 200 let od smrti velké spisovatelky, což bychom však podle recenzovaného románu A. Strnadové mohli říci až za sedm let. Právě o sedm let totiž Strnadová prodloužila ve své knize spisovatelčin život.

V tomto čísle se nevtíravě, ale rovnou dvakrát tematizuje migrace, byť pokaždé z jiné perspektivy. Ve studii o interkulturní komunikaci od Eleny Kupferschmidtové je akcentována především důležitost jazyka jako prostředku komunikace právě v souvislosti s tímto aktuálním procesem. Po literární stránce je migrace nahlížena v recenzi Viery Žemberové na novou knihu Literárne podoby migrácie.

Důležité memento nalezneme ve třetí studii tohoto čísla, nazvané (Nad)národné aspekty talianskej memoárovej literatúry s témou holokaustu. Ivan Šuša a Patrizia Prando v ní upomínají na nikoliv nové, avšak stále aktuální téma a vyzdvihují jeho neprávem opomíjené aspekty.

V čísle nalezneme také 13 recenzí Iva Pospíšila a jedno zamyšlení nad úspěchem Kolji – filmu i jeho hlavního hrdiny, dále několik příspěvků našich stálých přispěvatelů italistů a po delší době otiskujeme také vlastní tvorbu, konkrétně několik básní Sergeje Dolgého a novou báseň Ladislava Jurkoviče, jehož už pravidelní čtenáři Proudů jistě dobře znají.

Přejeme Vám inspirativní čtení těchto a mnohých dalších příspěvků!V Brně 31. července 2020Markéta Poledníková, výkonná redaktorka

TÉMA: Oleh Šynkarenko: Současný ukrajinský metamodernismus

Absurdní próza Oleha Šynkarenka (studie, Tereza Chlaňová)

Představujeme Oleha Šynkarenka (ceterum, Tereza Chlaňová)

Spisovatel Oleh Šynkarenko o zrození a životě metamodernismu (rozhovory, A. Vizkovskij, překlad: T. Chlaňová, A. Mikešová, Y. Parashchak)

Bandera Distortion I (překlady, Klára Trávníčková, Adéla Mikešová)

Bandera Distortion II (překlady, Adéla Mikešová, Yuliia Parashchak)Obsah číslaStudie

Absurdní próza Oleha Šynkarenka (Tereza Chlaňová)

Interkultúrna komunikácia ako procesná záruka pre štátnych príslušníkov tretích krajín v prostredí detenčných centier (Elena Nikolajová Kupferschmidtová)

Nadnárodné aspekty talianskej memoárovej literatúry s témou holokaustu (Ivan Šuša, Patrizia Prando)

Materiály

Emancipačná a náučná funkcia umeleckého textu (Viera Žemberová)

Współczesna literatura białoruska VS polityka (Andriej Moskwin)

Recenze

Záznamy a úvahy o minulém (František Všetička)

Zpráva o střední Evropě a traktát o síle slova (Markéta Poledníková)

Dejiny na detektore pamäti. Dialog s knihou Sándora Máraia (Tibor Ferko)

Porevolučné slovensko-talianske vzťahy v literatúre, preklade a kultúre (Claudia Galambošová)

500. výročie Raffaela Sanzia, velikána renesancie (Eva Mesárová)

Exkurz do talianskej antilyrickej literatúry (Eva Mesárová)

K otázkam výslovnosti u študentov cudzích jazykov (Elena Nikolajová Kupferschmidtová)

Uměřené memoáry šťastného člověka (Ivo Pospíšil)

Nová edice ostrakizovaného spisovatele (Ivo Pospíšil)

Nové básně v proudu work in progress (Ivo Pospíšil)

Monografie o polském autorovi v českém obklíčení (Ivo Pospíšil)

Evropská apokalypsa a jak z ní ven (Ivo Pospíšil)

Sovětský fenomén: jeden z možných pohledů (Ivo Pospíšil)

Smutek stmívání i naděje rozbřesku (Ivo Pospíšil)

Neobvyklá upřímnost a jak dál? (Ivo Pospíšil)

Nejen ďábel je skryt v detailu (Ivo Pospíšil)

Dvojznačnost osudu (Ivo Pospíšil)

Vysočinská poetika (Ivo Pospíšil)

Text a souvislosti (Ivo Pospíšil)

Zvony v soumraku dozvonily, nebo střípky naděje? (Ivo Pospíšil)

Antihistorie Boženy Němcové a Anny Strnadové (František Všetička)

Migrácia: vnútená, vynútená, uskutočnená zmena (Viera Žemberová)

Ceterum

Koljovo/Koljovo příliš snadné vítězství? (Ivo Pospíšil)

Smaltované pohárky jako nositelé vzkazu (Dana Ferenčáková)

Bez porozumění, zato se záští (Dana Ferenčáková)

Svatý Václav a kostel svatého Víta v Praze (Jan Osolsobě)

Představujeme Oleha Šynkarenka (Tereza Chlaňová)

Poesie

Dignitas I (Sergej Dolgij)

Dignitas II (Sergej Dolgij)

Dignitas III (Sergej Dolgij)

Vlátí stmíváním (Ladislav Jurkovič)

Překlady

Úryvek z románu Dům pro Doma (Petr Ch. Kalina)

Bandera Distortion I (Klára Trávníčková, Adéla Mikešová)

Bandera Distortion II (Adéla Mikešová, Yuliia Parashchak)

Divadlo, film a jiná masmédia

Prezidentky. Fekální drama o existenciální tísni (Petra Antalová)

Rozhovory

Spisovatel Oleh Šynkarenko o zrození a životě metamodernismu (A. Vizkovskij)

Vzpomínky

Intelekt a charakter vědce. Za prof. dr. Hanou Voisine-Jechovou (Ivo Pospíšil)

Za Pavlem Jiráčkem (1955–2020) (Ivo Pospíšil)


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat

2 | 2020
  1. Editorial 2020/2 (Hana Nela Palková)
1 | 2020
  1. Editorial 2020/1 (Markéta Poledníková)
2 | 2019
  1. Editorial k jubilejnímu číslu Proudů (Ivo Pospíšil a Markéta Poledníková)