Masaryk University, Faculty of Arts, Arna Nováka 1, room B2.23

 

11th September

8.30 – 9.00 registrace / registration

9.00 – 9.15 zahájení konference / opening of the conference [video]

 

block 1

9.15 – 10.15 Patricia Fumerton [video] New Directions in Digitizing Broadside Ballads: EBBA (invited speaker)

 

10.15 – 10.30 pauza na kávu / coffee break

 

block 2

10.30 – 11.00 Jakub Ivánek [video] „Kramářská píseň“ and „kramářské tisky“

11.00 – 11.30 Michaela Soleiman pour Hashemi Dosavadní bádání o kramářské písni, zvláště z hlediska literárněvědnéhoPrevious research into a "kramarska pisen", especially from the literary point of view

11.30 – 12.00 Štěpánka Běhalová Kramářská píseň v tištěných médiích 19. stoletíBroadside Ballad in Print Media of 19th century

 

12.00 – 13.15 oběd / lunch break

 

block 3

13.15 – 14.00 Jan Malura [video] [paper] The Origin of the Czech Broadside Ballad in Late Humanism? (invited speaker)

14.00 – 14.30 Jiří Dufka Materialita tisků „kramářských písní“Materiality of broadside ballad prints

14.30 – 15.00 Kateřina Smyčková [video] [paper] Jahrmarkstdrücke im System der hymnographischen Medien des 17. und 18. JahrhundertsThe broadside print production in the hymnographical media system in the 17th and 18th century

 

 

15.00 – 15.30 pauza na kávu / coffee break

 

block 4

15.30 – 16.00 Pavel Kosek and Veronika Bromová [video] [paper] The development of Czech orthography as seen in broadside ballads published by the Olomouc and Brno printing houses of the 17th and 18th centuries​

16.00 – 16.30 Radek Čech and Jan Mačutek [video] [paper] Orthography system of broadside ballads from 17. and 18. century. Quantitative approach

16.30 – 17.00 Alena Andrlová Fidlerová and Dmitrij Timofejev [video] [paper] Capitalisation in Czech Broadside Ballads of the Seventeenth to Nineteenth Century

17.00 – 17.30 Olga Navrátilová and Jana Pleskalová [paper] Language of broadside ballads from the 17th and 18th centuries

 

18.15 prohlídka fondu starých tisků MZK / visit to an old prints collection at the Moravian Library12th September

 

block 1

8.30 – 9.30 Piotr Grochowski [video] [paper] Broadside Ballads in Poland. Content, forms and research perspectives (invited speaker)

9.30 – 10.00 Iva Bydžovská [video] [paper] Broadside Ballads and Chapbook Collection of National Museum in Prague

10.00 – 10.30 Hana Glombová a Romana Macháčková [paper] Kramářské tisky ve fondech MZKBroadside ballad prints in the collections of the Moravian Library

 

10.30 – 11.00 pauza na kávu / coffee break

 

block 2

11.00 – 11.30 Markéta Skořepová [video] The places of pilgrimage in the region of Pelhřimovsko in the light of chapter songs

11.30 – 12.00 Monika Szturcová [video] Czech-Polish relations on the example of the songs of Virgin Mary in the 18.–19. century

12.00 – 12.30 Maciej Mętrak [video] [paper] Give the devil his due: demons and demonic presence in the worldview of Czech market-fair songs

 

 

12.30 – 13.45 oběd / lunch break

 

block 3

13.45 – 14.45 Peter Ruščin [video] [paper] Geistliche Lieder der tschechischen Jahrmarktsdrucke in den slowakischen handschriftlichen Kantionalen des 18. Jahrhunderts (invited speaker)

14.45 – 15.15 Tomáš Slavický [video] [paper] Nápěvy kramářských písní a jejich stylové vrstvy

 

15.15 – 15.45 pauza na kávu / coffee break

 

block 4

 

15.45 – 16.15 Věra Frolcová [video] [paper] Nápěvy jako ukazatel recepce a ústní tradice kramářských písníMelodies as an Indicator of the Reception and Oral Tradition of Broadside Ball]ads in Moravia and Silesia

16.15 – 16.45 František Malý [video] Specifika poutnických písní v kontextu české a moravské hymnodieSpecifics of pilgrim songs in the context of Czech and Moravian hymnology

 

17.30 koncert / concert

19.30 slavnostní raut / buffet dinner13th September

block 1

9.00 – 10.00 Tobias Widmaier [video] [paper] Die Flugblattlieder von Adolph Queva (1817-1892) im Sammlungsbestand des Zentrums für populäre Kultur und Musik (Freiburg) – Adolph Quevaʼs broadsheet songs in the collection of the “Center for Popular Culture and Music” (Freiburg) (invited speaker)

10.00 – 10.30 Piotr Wawrzkiewicz and Natalia Wawrzkiewicz [video] [paper] „Pieśni za grosze“ - a catalogue of polish leaflets with religious songs and broadside ballads

 

10.30 – 11.00 pauza na kávu / coffee break

 

block 2

11.00 – 11.30 Jan Kvapil [video] František Kučera, neznámý sběratel z Podkrkonoší, a jeho sbírka kramářských písníFrantišek Kučera - an unknown collector from the Krkonoše Mountains and his collection of Broadside Ballads

11.30 – 12.00 Jan Andrle The Collection of Printed Ephemera in the Museum Říčany

 

12.00 – 13.15 oběd / lunch break

 

block 3

13.15 – 13.45 Kateřina Březinová [paper] History from below? Cordel narratives between the imagined center and periphery of Brazil

13.45 – 14.15 Petr Janeček [video] [paper] Czech Broadside Ballads about the "King of Morocco" between Oral and Popular Culturee

14.15 – 14.45 Jana Poláková [video] Skutečnost a fikce v kramářské písni a jejich recepce v současnosti aneb Na silnici ho Křtin v lese…Reality and fiction in broadside ballads  and their perception today

 

 

14.45 – 15.15 pauza na kávu / coffee break

 

block 4

15.15 – 15.45 Hana Bočková [paper] Téma „potrestání“ ve světských kramářských písníchFinding justice. The topic of punishment in broadside ballads

15.45 – 16.15 Andrea Vítová [video] [paper] „Palčivého živlu zhoubný hněv.“ Obrozenské básně o živelných pohromách a jejich vztah ke kramářské písni – "Palčivého živlu zhoubný hněv." Natural Disasters in Poems of the Czech National Revival and Their Relation to Broadside Ballads

16.15 – 16.45 Marie Hanzelková [video] [paper] Presentation of Pilgrimage Site in Broadsides – Vranov (near Brno)

×      Markéta Holubová [paper] Stereotypy spjaté s pojetím ženy v kramářské písniStereotypes related to the position of women in broadside ballads (zrušeno / cancelled)

 

 

17.00 slavnostní ukončení / conclusion of the conferenceYou are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info