Domovská stránka

Domovská stránka

Stylistické studie

Bibliografie stylistiky


  STYLISTIKA
 
    Rozdíly pojetí oboru v lingvistikách
 
          - anglická stylistika
 
          - česká stylistika
 
          - francouzská stylistika
 
          - litevská stylistika
 
          - německá stylistika
 
          - slovenská stylistika
 
 
  OBECNÉ OTÁZKY
          STYLIZACE
 
 
 
 
 
  STUDIE O JAZYKU
          A STYLU TEXTŮ
 
 
 
  DALŠÍ PRÁCE
   SOUVISEJÍCÍ S TÉMATEM
 
 
   Vybrané diplomní práce
 
 
  BIBLIOGRAFIE
          PRACÍ
 
 
 
  VÝBĚROVÁ
          BIBLIOGRAFIE
          OBORU
 
 

 
OBECNÉ OTÁZKY STYLIZACE
 
Starší studie jsou k dispozici v uvedených sbornících, na webové stránky budou vloženy po aktualizaci obsahu. Bibliografické údaje k jednotlivým studiím naleznete v sekci Bibliografie stylistiky.


Metodologické otázky

CHAMONIKOLASOVÁ, J., STAŠKOVÁ, J. "Interference stylistických norem".

KRČMOVÁ, M. Od deskripce k poznání obecného ve stylistice.

Ve stylistice je zdrojem poznání vždy jedinečný text, který je vnímám (a interpretován) v jedinečné komunikační situaci. Od něho se odvíjí proces zobecnění k představě stylových zákonitostí typů textů. Otázkou je, podle jakého kritéria zobecnění vést:
Jsme zvyklí užívat měřítko funkce textu, ale jsme si dobře vědomi toho, že se o funkci mluví velmi obecně jak ve smyslu množin textů, tak s ohledem na text jediný vzhledem k tomu, že jeho jednotlivé části mohou mít funkci různou, navíc různě interpretovanou v různých dobách. Musíme se přitom vzdát části faktů zjištěných v konkrétních analýzách a při jejich explanaci. To vše je možné v čistě vědeckém přístupu k realitě jazyka a jejím lingvistickém vyjádření. Stylistická práce je však spojena velmi bezprostředně s vyjadřovací praxí a ta žádá také nalezení obecně přijatelných měřítek pro tvorbu dalších textů a jejich hodnocení jako přiměřených.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

KŘÍSTEK, M. Vztah deskripce a explanace v rámci stylistického rozboru textu.

Příspěvek si všímá poměru fází deskripce a explanace v rámci stylistického rozboru textu, navrhuje možnost znázornění některých relevantních vlastností textů pomocí speciálních grafů a komentuje možný přínos tohoto znázornění pro fázi explanace.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC

RAMBOUSEK, J. Několik poznámek k definici textu. 

VLČKOVÁ, J. "Vliv kultury při formování textu".
 


Stylistický web: Grant GA ČR „Kontrastivní studium věcných textů“ číslo 405/02/0349                     Kontakt: stylistika@phil.muni.cz