Domovská stránka

Domovská stránka

Stylistické studie

Bibliografie stylistiky


  STYLISTIKA
 
    Rozdíly pojetí oboru v lingvistikách
 
          - anglická stylistika
 
          - česká stylistika
 
          - francouzská stylistika
 
          - litevská stylistika
 
          - německá stylistika
 
          - slovenská stylistika
 
 
  OBECNÉ OTÁZKY
          STYLIZACE
 
 
 
 
 
  STUDIE O JAZYKU
          A STYLU TEXTŮ
 
 
 
  DALŠÍ PRÁCE
   SOUVISEJÍCÍ S TÉMATEM
 
 
   Vybrané diplomní práce
 
 
  BIBLIOGRAFIE
          PRACÍ
 
 
 
  VÝBĚROVÁ
          BIBLIOGRAFIE
          OBORU
 
 

 
POJETÍ STYLISTIKY
 
Starší studie jsou k dispozici v uvedených sbornících, na webové stránky budou vloženy po aktualizaci obsahu. Bibliografické údaje k jednotlivým studiím naleznete v sekci Bibliografie stylistiky.
 
 
Slovenská stylistika
 
KRČMOVÁ, M. Slovenská inspirace české stylistiky.
 
Stať připomíná nejprve, že při lingvistickém konfrontačním studiu češtiny a slovenštiny dominují – i dík tradici – rozbory vycházející z genetické souvislosti, zatímco synchronní studium je v plenkách. Existují tu však i dosud nedoceněné možnosti sledovat vztahy při budování teorie jednotlivých vědních oborů. Jedním z nich je stylistika, kde po společných počátcích ve funkční stylistice Pražské školy byla dlouhou dobu rozvinutější stylistika slovenská, kde vzniklo několik obsáhlých monografií. Tyto práce byly jednak studijním materiálem pro generace českých bohemistů, jednak nepřímo ukazovaly na obecné problémy oboru a na to, kde jsou styl a stylizace vázány na stratifikaci národního jazyka podmíněnou sociolingvistickými faktory. Byly tedy nejen náhradou za práce české, ale i podnětem k promýšlení základních problémů oboru.
 
Studie je k dispozici v následujících formátech:
HTML PDF DOC
 
 


Stylistický web: Grant GA ČR „Kontrastivní studium věcných textů“ číslo 405/02/0349                     Kontakt: stylistika@phil.muni.cz