Faculty staff

doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.

Department vice-head, Department of Czech Literature


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. D/D.512
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3574
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department
 • Department of Czech Literature
Employment - Position
 • associate professor
Education and Academic Qualifications
 • 2010 habilitate in Czech literature "Překlad jako kreativní proces."
 • 1998 PhD-disertation/thesis in Czech literature "Tvůrčí aspekty výstavby textu"
 • 1994 course for germanist - Universität Potsdam, SRN
 • 1986 PhDr. (Czech literature)
 • 1984 FF, obor čeština-němčina
Employment
 • 1993 Faculty of Arts, Masaryk University
 • 1992-1993 Univesität Greifswald, Germany
 • 1990-1992 Nakladatelství Atlantis Publishing
 • 1985-1990 SOU Český Těšín
 • 1984-1985 SOU Diváky u Brna
Teaching Activities
 • contemporary Czech literature
 • translations studies
 • didactics of translation
 • creative writing (for Czech studies, for teacher, for foreigner)
 • interpretation of literary text for foreigner
Scientific and Research Activities
 • history of contemporary Czech literature
 • translations studies
 • didactics of creative translation
 • didactics of creative writing
Internship
 • 1998-2001 "Gastdozent" on Ruhr-Universität Bochum, Germany
University Activities
 • 2010 member of doctoral committee Czech literature Faculty of Arts MU
 • 2018 member of doctoral committee Theory of Arts and Gallery Education on Faculty of Education MU
 • 2012 chairman of editorial board Bohemica litteraria
Activities Outside University
 • 1997-1998 member of Project committee of Fond rozvoje vysokých škol ČR on Schol ministry
 • 2015 member of editorial committee Tvořivá dramatika
 • 2016 member of Editorial committee on Nakladatelství Doplněk Publishing
Major Publications
 • FIŠER, Zbyněk. Autoportréty Daniely Vodáčkové aneb Vcítění. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, z. s., 2023, roč. 34, č. 3, s. 3. ISSN 0862-657X. info
 • FIŠER, Zbyněk. Ceská gramatika Ladislava Nebeského aneb Nepatrná recenze nedozírného díla. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, z. s., 2023, roč. 34, č. 16, s. 20. ISSN 0862-657X. info
 • FIŠER, Zbyněk. Spolehlivý vypravěč nespolehlivého světa. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, z. s., 2023, roč. 34, č. 14, s. 20. ISSN 0862-657X. info
 • FIŠER, Zbyněk. Naděje slunovratu. 1. vyd. Libčice nad Vltavou: Galerie arto.to, 2023. Dark Places. Katalog výstavy. ISBN 978-80-7056-257-4. info
 • FIŠER, Zbyněk. Rozvíjení textových kompetencí metodami tvůrčího psaní. Slovo a Smysl. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2023, roč. 20, č. 43, s. 49-66. ISSN 1214-7915. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23366680.2023.2.2. Online zveřejněný text. info
 • FIŠER, Zbyněk. Kikikarantkart aneb Gazanie 2030 - autorské čtení. 1. vyd. Brno: Turistické informační centrum, 2023. Café Kaprál - autorské čtení. info
 • FIŠER, Zbyněk. O čem to vlastně je? (Kreativní cvičení na cestě k interpretaci slovesného a výtvarného díla). In Týden kulturní lingvistiky na FF UK Praha. 2023. info
 • FIŠER, Zbyněk. Kreativní cvičení na cestě k interpretaci díla. 2023. info
 • FIŠER, Zbyněk. Kreativní přístupy ve výuce k řešení překladatelských problémů. 2022. info
 • FIŠER, Zbyněk. Fenomén uměleckého překladatelství. In Tvůrčí intervence: '68. 2022. info
 • FIŠER, Zbyněk. Neviditelná města JIřího Kratochvila. In Šrámkova Sobotka. Festival českého jazyka, řeči a literatury. 2022. info
 • FIŠER, Zbyněk. Recepce konceptuálního umění z kognitivistické perspektivy. In VI. konkgres světové literárněvědné bohemistiky. Na křižovatkách. Koncepce, otázky a perspektivy literárněvědné bohemistiky v globálním světě. 2022. info
 • FIŠER, Zbyněk. Příběhy na dosah II. 2022. info
 • FIŠER, Zbyněk. Kreatives Schreiben und Übersetzen. - TRANSLATIONEN: Tschechische Kinder- und Jugendliteratur in der multimedialen Perspektive. 2022. info
 • FIŠER, Zbyněk. Rok Monogramisty T.D. Artikl, kulturní měsíčník. Praha: media4free s.r.o, 2022, roč. 9, č. 10, s. nestránkováno, 5 s. ISSN 2336-2405. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Motýli, mlhy a jiní běsi z hlubin člověka. In Veronika Marešová. Kamila B. Richter : Ultima Culpa. 1. vyd. Kutná Hora: Galerie Středočeského kraje, 2022, s. 97-101. ISBN 978-80-7056-241-3. info
 • FIŠER, Zbyněk. Nicht jeder ist der Feind : die Deutschen und ihre Kultur in der literarischen Repräsentation bei ausgewählten tschechischen Autoren. In James, Petra; Mitterbauer, Helga. Vorstellungen vom Anderen in der tschechisch- und deutschsprachigen Literatur : Imaginationen und Interrelationen. 1. vyd. Berlin: Frank und Timme, 2021, s. 125-143. ISBN 978-3-7329-0461-7. info
 • FIŠER, Zbyněk. Nejen o poezii. Artikl, kulturní měsíčník. Praha: media4free s.r.o, 2021, roč. 8, č. 2, s. nestránkováno, 5 s. ISSN 2336-2405. URL info
 • HORÁČEK, Radek, Olga BÚCIOVÁ, Martina MRÁZOVÁ a Petra LEXOVÁ. Sochařské Brno 1989–2019. 2. doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 292 s. ISBN 978-80-210-9866-4. info
 • FIŠER, Zbyněk. Kristián Németh a Michal Stolárik: Warm Greetings - ale komu? Kulturní noviny. Brno: Kulturní noviny - vydavatelské a mediální družstvo, 2021, roč. 9, č. 12, s. Nestránkováno, 2 s. ISSN 1804-8897. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Rebbes Briefe - Rebeho dopisy. Europäische Kulturzeitschrift Sudetenland. München: Adalbert Stifter Verein, 2021, roč. 63, 1-2, s. 81-83. ISSN 0562-5173. info
 • FIŠER, Zbyněk. Okamžiky Davida Možného. Artikl, kulturní měsíčník. Praha: media4free s.r.o, 2021, roč. 8, č. 7, s. 6, (3). ISSN 2336-2405. info
 • FIŠER, Zbyněk. Intimní lyrika Petra Veselého. Kurátorské hledání ve Fait Gallery. A2, kulturní čtrnáctideník. Praha: A2, 2021, roč. 17, 14-15, s. 13, (3). ISSN 1803-6635. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Zázraky z kosmu. Artikl, kulturní měsíčník. Praha: media4free s.r.o, 2021, roč. 8, č. 9, s. 6, (3). ISSN 2336-2405. info
 • FIŠER, Zbyněk. Příběhy na dosah. 2021. info
 • FIŠER, Zbyněk. Konceptuání umění očima kognitivistiky. In O literatuře jinak. 2021. info
 • FIŠER, Zbyněk. Konceptuální literatura očima kognitivistiky. In Dny kulturní lingvistiky, Praha, FF UK. 2021. info
 • FIŠER, Zbyněk. Kouzelnice Sakuma po deseti letech. Proměny malířské tvorby Evy Sakumy. Kulturní noviny. Brno: Kulturní noviny - vydavatelské a mediální družstvo, 2020, roč. 9, č. 12, s. Nestránkováno, 3 s. ISSN 1804-8897. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Přes hranice smyslů. Kulturní noviny. Brno: Kulturní noviny - vydavatelské a mediální družstvo, 2020, roč. 9, č. 17, s. nestránkováno, 3 s. ISSN 1804-8897. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Z klece ven! Artikl. Praha: Media4free s.r.o, 2020, roč. 7, č. 10, s. Nestránkováno, 2 s. ISSN 2336-2405. URL info
 • LOMIČOVÁ, Eliška, Marta KOVÁŘOVÁ, Zbyněk FIŠER, Jana OVČÁČKOVÁ a Šimon KŘÍŽ. ABČ - autorské básnické čtení. 2020. TVKVV - středa TVKVV - čtvrtek TVKVV - neděle TVKVV - úterý TVKVV - pondělí TVKVV - sobota TVKVV - pátek info
 • KOVÁŘOVÁ, Marta, Zbyněk FIŠER a Eliška LOMIČOVÁ. Pásmo autorského básnického čtení k Mikuláši! 2020. Pásmo autorského básnického čtení k Mikuláši! info
 • FIŠER, Zbyněk. Ne přijít – projít! (Ohlédnutí za výstavou DEFLECTION). Kulturní noviny. Brno: Kulturní noviny - vydavatelské a mediální družstvo, 2019, roč. 8, č. 18, s. nestránkováno, 2 s. ISSN 1804-8897. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. OULIPO žije. Artikl. Praha: Media4free s.r.o, 2019, roč. 6, č. 6, s. 8-9. ISSN 2336-2405. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Obrazy mysli. Artikl. Praha: Media4free s.r.o, 2019, roč. 6, č. 8, s. 4-5. ISSN 2336-2405. URL info
 • KUPKOVÁ, Ivana, Zbyněk FIŠER, Milan SUCHOMEL, Edita GROMOVÁ, Daniela MÜGLOVÁ, Daša MUNKOVÁ, Petra MRAČKOVÁ, Jana KITZLEROVÁ, Radek MALÝ, Radek ČERNOCH a Zdeňka VYCHODILOVÁ. Jiří Levý : zakladatel československé translatologie. Vydání 1. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 131 s. ISBN 978-80-210-9348-5. info
 • FIŠER, Zbyněk. Dialektika utrpení a naděje. Tváře slovinského expresionismu. A2, kulturní čtrnáctideník. Praha: A2, 2019, roč. 15, č. 18, s. 15, (3). ISSN 1803-6635. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. That is cool. Artikl, kulturní měsíčník. Praha: media4free s.r.o, 2019, roč. 6, č. 8, s. nestránkováno, 2 s. ISSN 2336-2405. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Die Macht der Sprache. 2019. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Transkreace od teorie k praxi. 2019. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Mým uším zní čeština překrásně. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 22, č. 1, s. 139-144. ISSN 1213-2144. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/BL2019-1-8. Digitální knihovna FF MU info
 • FIŠER, Zbyněk. Kognitivistika v překladatelském procesu. In 1. konference České asociace kognitivní lingvistiky. FF UK Praha. 2019. info
 • FIŠER, Zbyněk. Komunikační strategie v paralelních překladech marketingovývh textů. In Kupková, Ivana; Fišer, Zbyněk. Jiří Levý: zakladatel československé translatologie. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 80-94. mimo edice. ISBN 978-80-210-9348-5. info
 • FIŠER, Zbyněk. David Možný triumfoval v Pitevně. Kulturní noviny. Brno: Kulturní noviny - vydavatelské a mediální družstvo, 2018, Neuveden, č. 17, s. nestránkováno, 3 s., 3 s. ISSN 1804-8897. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Nástrahy kolektivní paměti. Kulturní noviny. Brno: Kulturní noviny - vydavatelské a mediální družstvo, 2018, Neuveden, č. 35, s. nestránkováno, 2 s. ISSN 1804-8897. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Koroptví oko : výstava s tajemstvím. Kulturní noviny. Brno: Kulturní noviny - vydavatelské a mediální družstvo, 2018, Neuveden, č. 23, s. nestránkováno, 3 s. ISSN 1804-8897. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Textinterventionen in den öffentlichen Raum und ihre Interpretation. Theoretische und didaktische Überlegungen zur Linguistic-Landscape-Problematik. In Badstübner-Kizik, Camilla; Janíková, Věra. Linguistic Lanscape und Fremdsprachendidaktik. Perspektiven für die Sprach-, Kultur- und Literaturdidaktik. 1. vyd. Berlin: Peter Lang, 2018, s. 201-233. Possener Beiträge zur angewandten Linguistik; 10. ISBN 978-3-631-77028-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3726/b15201. info
 • NOVÁKOVÁ, Luisa, Zbyněk FIŠER a Tereza DĚDINOVÁ. O bílých havranech a síle příběhu. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 2, s. 163-169. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/BL2018-2-9. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Vzpomínky na budoucnost. In Marešová, Veronika (ed.) Moondust. Kristýna Erbenová. 1. vyd. Kutná Hora.: GASK - Galerie Středočeského kraje., 2018, s. Nestránkováno., 8 s. Katalog výstavy. ISBN 978-80-7056-186-7. info
 • FIŠER, Zbyněk. HA! 1980. Literární časopis, Brno. 1. vyd. Praha: Academia, 2018, 2 s. In Přibáň, Michal a kol. (eds.) Český literární samizdat 1949-1989. ISBN 978-80-200-2903-4. info
 • FIŠER, Zbyněk. Estetika překvapení v prózách Jiřího Kratochvila jako překladatelský problém. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 1, s. 113-121. ISSN 1213-2144. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/BL2018-1-12. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Výzva pro všechny smysly. Artikl, kulturní měsíčník. Praha: media4free s.r.o, 2018, roč. 5, č. 10, s. 8-9. ISSN 2336-2405. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Literarische Ausdrucksmittel bei der Übersetzung von Werbung aus didaktischer Perspektive. Glottodidactica. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Nauokowe UAM., 2017, roč. 43, č. 2, s. 95-106. ISSN 0072-4769. URL info
 • FIŠER, Zbyněk a Radek HORÁČEK. Barva - výraz - význam. Reprezentace barvy a její významy v uměleckém projevu z kognitivistické perspektivy. 2017. info
 • FIŠER, Zbyněk. Kognitivistická práce s barvou v literárním překladu. In Barva - výraz - význam. Reprezentace barvy a její významy v uměleckém projevu z kognitivistické perspektivy. Konference, 22.3.2017, Brno. 2017. info
 • FIŠER, Zbyněk a Vlastimil ČECH. Setkání s barvami v poezii Jana Skácela I. Brno: Týdne výtvarné kultury, 2017. info
 • FIŠER, Zbyněk a Vlastimil ČECH. Setkání s barvami v poezii Jana Skácela II. Brno: Týdne výtvarné kultury, 2017. info
 • FIŠER, Zbyněk. Pasti na spanilomyslné čtenáře. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2017, neuveden, č. 6, s. 21-21. ISSN 0862-657X. info
 • FIŠER, Zbyněk. Barva v literárním překladu z pohledu kognitivistiky. In Dny kulturní lingvistiky 2017. Konference na FF UK Praha. 2017. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tam někde mezi (laboratorní sondy do procesu obrazu). Petr Kamenický, Veronika Marešová (eds.). In Michal Hon Jednoduše/Imanence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 4-5. ISBN 978-80-210-8589-3. info
 • FIŠER, Zbyněk. Rebe své první ženě, než onemocněla spálou. 1. vyd. Brno: Sursum, 2017. Černé. Texty do Památníku. ISBN 978-80-7323-321-1. info
 • FIŠER, Zbyněk. člen oborové rady Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky na KVV PdF MU. Oborová rada Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky Katedra výtvarné výchovy PdF MU, 2017. info
 • FIŠER, Zbyněk. Selbstübersetzung und ihre Typologie. In Multilinguale SprachBioGraphien in Mittelosteuropa, Internationale Fachtagung, 27. bis 29. Oktober 2016, Greifswald. 2016. info
 • FIŠER, Zbyněk. Sprache und Kunst in der interkulturellen Kommunikation: Bohemistentreffen zur Weiterbildung der Lektoren für Tschechisch als Fremdsprache. 2016. info
 • FIŠER, Zbyněk. Zdeněk Kožmín jako teoretik oboru tvůrčího psaní. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 2, s. 9-17. ISSN 1213-2144. info
 • FIŠER, Zbyněk. Die Methoden des Kreativen Schreibens als Instrument der Problemlösung im translatorischen Akt. In Badstübner-Kizik, Camilla; Fišer, Zbyněk; Hauck, Raija. Übersetzung als Kulturvermittlung. Translatorisches Handeln. Neue Strategien. Didaktische Innovation. Frankfut am Main: Peter Lang Edition, 2015, s. 103-120. Possener Beiträge zur angewandten Linguistik; 6. ISBN 978-3-631-65747-8. info
 • FIŠER, Zbyněk a Raija HAUCK. Kreative Mittel der formativen Entfaltung von Übersetzenden. In Badstübner-Kizik, Camilla; Fišer, Zbyněk; Hauck, Raija. Übersetzung als Kulturvermittlung. Translatorisches Handeln. Neue Strategien. Didaktische Innovation. 1. vyd. Frankfut am Main: Peter Lang Edition, 2015, s. 141-155. Possener Beiträge zur angewandten Linguistik; 6. ISBN 978-3-631-65747-8. info
 • BADSTÜBNER-KIZIK, Camilla, Raija HAUCK a Zbyněk FIŠER. Übersetzung als Kulturvermittlung.Translatorisches Handeln. Neue Strategien. Didaktische Innovation. 1. vyd. Frankfut am Main: Peter Lang Edition, 2015, 250 s. Possener Beiträge zur angewandten Linguistik, 6. ISBN 978-3-631-65747-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3726/978-3-653-05037-0. info
 • FIŠER, Zbyněk. Někde za Truchlovem. 1. vyd. Brno: Druhé město., 2015. ISBN 978-80-7227-359-1. info
 • FIŠER, Zbyněk. Zdeněk Kožmín a tvůrčí psaní. In Asi bych chtěl sněžit vzhůru. Kolokvium k nedožitým devadesátinám Zdeňka Kožmína, Brno, 27. listopadu 2015. 2015. info
 • FIŠER, Zbyněk. Mrtvomat je čtení pro fajnšmekry: o Bohumilu Hrabalovi s Petrou James. Bohemica litteraria. Masarykova univerzita, 2015, roč. 17, č. 2, s. 143-145. ISSN 1213-2144. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/BL2018-2-9. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Die Adaptation aus der Perspektive der Translationswissenschaft. In Přednáška na Instytutu lingwistyki stosowanej, Department Zakład Dydaktyki Kultury i Mediów, Adam-Mickiewicz-Uniwersytet Poznan. 2014. info
 • FIŠER, Zbyněk. Die Methoden des Kreativen Schreibens als Instrument der Problemlösung im translatorischen Akt. In Übersetzung als Kulturvermittlung. Internationales Kolloquium, Greifswald. 2014. info
 • FIŠER, Zbyněk. člen redakční rady Tvořivá dramatika. Tvořivá dramatika, 2014 - 2016. ISSN 1211-8001. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní a textová kompetence. 2013. info
 • FIŠER, Zbyněk. Výhledy tvůrčího psaní. In Tvůrčí psaní a textová kompetence, Brno. 2013. info
 • FIŠER, Zbyněk. Možnosti tvůrčího psaní v akademickém prostředí. In Malý, Radek. Metody výuky tvůrčího psaní aneb Jak se v Česku učí psát. 1. vyd. Praha: Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), 2013, s. 7-17. ISBN 978-80-86877-61-7. info
 • FIŠER, Zbyněk. Ludvík Kundera als Lyrikübersetzer. In Drei regionen - zwei sprachen und viele Mittler, Brno. 2013. info
 • FIŠER, Zbyněk a Raija HAUCK. Kreatives Übersetzen lyrischer Texte. Workshop. 2013. info
 • FIŠER, Zbyněk a Raija HAUCK. Kreatives Übersetzen - Einführung in die Methodologie. Interaktiver Vortrag. In Übersetzen und Dolmetschen als Bestandteil des Bohemistik- und Germanistikstudiums an deutschen und tschechischen Universitäten. Institut für Slavistik, Universität zu Kiel, 2013. 2013. info
 • FIŠER, Zbyněk. Pátrání po místě – expedice domů: výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví - tvůrčí psaní. Workshop. 2013. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní v akademickém prostředí jako nástroj poznání. In Přednáška v rámci projektu Odborný kurs pro studenty DSP Česká literatura a DSP Teorie literatury na Filozofické fakultě UP v Olomouci. 2013. info
 • FIŠER, Zbyněk. The Terezín Diaries of Egon Redlich from the Perspective of Writing Theory. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 16, č. 2, s. 47-55. ISSN 1213-2144. Digitální knihovna FF MU info
 • FIŠER, Zbyněk. The Spoils of an Existential Journey. An Interview with Writer Jiří Kratochvil. Bohemica litteraria. Masarykova univerzita, 2013, roč. 16, č. 2, s. 95-98. ISSN 1213-2144. Digitální knihovna FF MU info
 • FIŠER, Zbyněk. Podoby jinojazyčnosti v novočeské literatuře. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd, 2012. info
 • FIŠER, Zbyněk. Kurs sebeobrany? : tvůrčí psaní! In Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 9-10. ISBN 978-80-210-6121-7. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní a literární výchova. In Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 11-18. ISBN 978-80-210-6121-7. info
 • FIŠER, Zbyněk. Malé projekty aneb Prožít vlastní zážitek literárně. In Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 189-199. ISBN 978-80-210-6121-7. info
 • FIŠER, Zbyněk. Výhledy. In Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 201-202. ISBN 978-80-210-6121-7. info
 • FIŠER, Zbyněk, Dagmar DVOŘÁKOVÁ, Jitka CHOLASTOVÁ, Petr KUBĚNSKÝ, Pavla KOPEČNÁ a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 226 s. ISBN 978-80-210-6121-7. info
 • FIŠER, Zbyněk. Umění je skvělý medikament. S profesorem Radkem Horáčkem o galerijní pedagogice na vysoké škole. In Bohemica litteraria. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 119-126. info
 • FIŠER, Zbyněk. předseda redakční rady Bohemica litteraria. Bohemica litteraria, 2012 - 2018. ISSN 1213-2144. info
 • FIŠER, Zbyněk. Angažovanost v malířském díle Pavla Hayka. In Šmajs, J. (ed.) Aby země nebyla jen hrobem. Literatura Kultura Příroda. 1. vyd. Praha: Obec spisovatelů, 2011, s. 59-64. ISBN 978-80-904218-8-2. info
 • FIŠER, Zbyněk. Anonymní samizdatové edice v Brně mimo okruhy disentu. Musicologica Brnunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2011, roč. 46,2011,, 1-2, s. 71-77. ISSN 1212-0391. info
 • FIŠER, Zbyněk. Samizdat journals published in Brno in the 1980s. eSamizdat. Padova: Universita degli Studi di Padova, 2011, roč. 2010-2011, VIII., s. 219-232. ISSN 1723-4042. info
 • FIŠER, Zbyněk. Jan Wagner: Hamburk - Berlin. 1. vyd. Brno: Český rozhlas, 2011. Důvěrná sdělení; 28.11. 2011. info
 • FIŠER, Zbyněk. Jan Wagner: Nature morte. 1. vyd. Brno: Český rozhlas, 2011. Důvěrná sdělení; 29.11. 2011. info
 • FIŠER, Zbyněk. Jan Wagner: Žampiony. 1. vyd. Brno: Český rozhlas, 2011. Důvěrná sdělení; 30. 11. 2011. info
 • FIŠER, Zbyněk. Jan Wagner: Na severu. 1. vyd. Brno: Český rozhlas, 2011. Důvěrná sdělení; 1. 12. 2011. info
 • FIŠER, Zbyněk. Jan Wagner: Prosinec 1914. 1. vyd. Brno: Český rozhlas, 2011. Důvěrná sdělení; 2. 12. 2011. info
 • FIŠER, Zbyněk. Volker Sielaff: Hlas, uvnitř a venku. 1. vyd. Brno: Český rozhlas, 2011. Důvěrná sdělení; 31.10. 2011. info
 • FIŠER, Zbyněk. Volker Sielaff: Mýtus stvoření. 1. vyd. Brno: Český rozhlas, 2011. Důvěrná sdělení; 1.11. 2011. info
 • FIŠER, Zbyněk. Volker Sielaff: Autoportrét, rastrovaný. 1. vyd. Brno: Český rozhlas, 2011. Důvěrná sdělení; 2.11. 2011. info
 • FIŠER, Zbyněk. Volker Sielaff: Ráno svítá nejprve. 1. vyd. Brno: Český rozhlas, 2011. Důvěrná sdělení; 3.11. 2011. info
 • FIŠER, Zbyněk. Volker Sielaff: Půlnoc. 1. vyd. Brno: Český rozhlas, 2011. Důvěrná sdělení; 4.11. 2011. info
 • FIŠER, Zbyněk. Adolf Kroupa - překladatel. 1. vyd. Brno: Český rozhlas, 2011. Zelný rynek, únor 2011. info
 • FIŠER, Zbyněk. Adolf Kroupa - překladatel. In Přednáška pro veřejnost v rámci oslav výročí otevření Domu umění v Brně. 2011. info
 • FIŠER, Zbyněk. Fenomén kniha 2011. 1. vyd. Brno: KVV Pedagogické fakulty. Masarykova univerzita, 2011, 1 s. Katalog 13. ročníku soutěže Fenomén kniha. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Schreibkompetenz in der Fremdsprache. In Přednáška pro posluchače ústavu slavistiky na univerzitě v Greifswaldu, Německo. 2011. info
 • FIŠER, Zbyněk. Funktionalistisches Übersetzen in den medialen Texten. In Přednáška pro posluchače ústavu slavistiky na univerzitě v Greifswaldu, Německo. 2011. info
 • HORÁČEK, Radek, Zbyněk FIŠER a Vladimír HAVLÍK. Slovem, akcí, obrazem - příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 208 s. SPISY PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU sv. 146. ISBN 978-80-210-5389-2. info
 • FIŠER, Zbyněk a Raija HAUCK. Strategie adekvátního řešení překladu sociokulturních specifik textu: příspěvek k mezikulturní komunikaci. In Lenka Jungmannová. Česká literatura rozhranní a okraje: IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). 1. vyd. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, Nakladatelství Akropolis., 2010, s. 561-570. ISBN 978-80-87481-00-4. info
 • FIŠER, Zbyněk. Interpretation der zeitgenössischen tschechischen Litearatur. In Přednáška pro posluchače ústavu slavistiky na univerzitě v Greifswaldu, Německo. 2010. info
 • FIŠER, Zbyněk. Fenomén kniha. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 1 s. Horáček, R., et al. (eds): MU-90 - Křehké jistoty. ISBN 978-80-210-4810-2. info
 • FIŠER, Zbyněk. Má lásko, postmoderní překlade! (Nad povídkou Jiřího Kratochvila Šlépěj 3). Pandora. Kulturně-literární revue. Ústí nad Labem: Občanské sdružení Nad Labem, 2009, roč. 2009, 18,, s. 113-116. ISSN 1801-6782. info
 • FIŠER, Zbyněk. Překlad jako kreativní proces. Teorie a praxe funkcionalistického překládání. 1. vyd. Brno: Host, 2009, 320 s. Studium 28. ISBN 978-80-7294-343-2. info
 • FIŠER, Zbyněk. Janáčkovy opery v překladech Maxe Broda. Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno: Host, 2008, roč. 24, 6,, s. 70-71. ISSN 1211-9938. info
 • FIŠER, Zbyněk. Budování a rozrušování příběhu. Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno: Host, 2008, roč. 24, 6,, s. 66-67. ISSN 1211-9938. info
 • FIŠER, Zbyněk. Funkcionalistická koncepce překládání a tvůrčí psaní. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 37-46. ISBN 978-80-210-4686-3. info
 • FIŠER, Zbyněk. (ed) Literatur und Übersetzung. Bohemistische Studien. In HAUCK, Raija a Zbyněk FIŠER. Literatur und Übersetzung. Bohemistische Studien. 1. vyd. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Slawistik., 2008, 164 s. ISBN 978-3-86006-301-9. info
 • FIŠER, Zbyněk. Didaktisches Modell des kreativen Übersetzens oder Kreative Wende in der Übersetzungswissenschaft. In Literatur und Übersetzung. Bohemistische Studien. 1. vyd. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Slawistik., 2008, s. 155-164. ISBN 978-3-86006-301-9. info
 • FIŠER, Zbyněk. Obrazy vyprávějí. Pandora. Kulturně-literární revue. Ústí nad Labem: Občanské sdružení Nad Labem, 2008, roč. 2007, 15,, s. 94-96. ISSN 1801-6782. info
 • FIŠER, Zbyněk a Raija HAUCK. Schöpferische Vorgehensweisen in der Vermittlung von Übersetzerkompetenzen. In 3. Dresdense bohemicum. 2008. info
 • FIŠER, Zbyněk. Kreatives Übersetzen in der translatorischen Hochschuldidaktik. In Přednáška pro Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Poznań. 2008. info
 • FIŠER, Zbyněk. Übersetzung - ein kreativer Prozess. In Přednáška pro posluchače a pedagogy filologické fakulty, Fachbereich Slawistik, Universität Salzburg. 2008. info
 • FIŠER, Zbyněk. Leerstellen laut sprechen oder Didaktische Stimuli zur literarischen Interpretation. Vortrag mit deutsch-tschechisch-polnischen Beispielen. In Přednáška pro Institut für Slavistik Universität Regensburg. 2008. info
 • FIŠER, Zbyněk. Role tvůrčího psaní ve vysokoškolském vzdělávání popisovaná autorem v dušičkovém čase roku 2008. In My, Ty, Oni aneb tvůrčí psaní na PdF MU. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, s. 71-79. ISBN 978-80-7392-071-5. info
 • FIŠER, Zbyněk a Jitka CHOLASTOVÁ. Tvorba odborného textu a techniky tvůrčího psaní na vysoké škole. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 65-75. ISBN 978-80-210-4396-1. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní interdisciplinárně. Místo oboru ve společenských vědách. In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007, s. 132-136. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4. info
 • FIŠER, Zbyněk a Raija HAUCK. Kinderliteratur als übersetzerische Aufgabe - in Wunschpunsch. In Nomen est omen. Zeichen und An-Zeichen in den slawischen Sprachen. Festschrift für Manfred Niemeyer zum 60. Geburtstag. Hrsg. Walter, Harry. 1. vyd. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Institut für Slawistik, 2007, s. 137-143. ISBN 3-86006-287-5. info
 • FIŠER, Zbyněk. Doplňování příběhu aneb Vylepšený Erben. (Techniky tvůrčího psaní na cestě k recepci textu). In Slovo o slove. 1. vyd. Prešov: Přesovská univerzita, 2007, s. 82-86. ISBN 978-80-8068-646-8. info
 • FIŠER, Zbyněk. Přesahy galerijních animací. In Aktuální otázky zprostředkování umění. Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita., 2007, s. 181-183. Spisy Pedagogické fakulty MU. ISBN 978-80-210-4371-8. info
 • FIŠER, Zbyněk. Brecht píše česky aneb Zamlčovaný překladatel Ludvík Kundera. In Literatura určená k likvidaci III. Sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 7.-8. listopadu 2006. 1. vyd. Praha: Obec spisovatelů, 2007, s. 143-148. ISBN 80-239-8500-0. info
 • FIŠER, Zbyněk. Poslepu (Psaní a kresba poslepu). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007, s. 83-85. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4. info
 • FIŠER, Zbyněk. Obrazy vyprávějí. (Příběh podle cyklu fotografií.). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007, s. 58-59. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4. info
 • FIŠER, Zbyněk. Do boje se špatnou náladou. (Automatický text a automatická kresba.). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007, s. 97-98. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tři muži ve člunu a text. (Kolektivní psaní a kolektivní malba.). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007, s. 98-101, 3 s. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4. info
 • FIŠER, Zbyněk. Kolektivní text a kolektivní malba jako kreativní techniky k rozvoji kooperativních kompetencí. In Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 545-550. ISBN 978-80-223-2412-0. info
 • FIŠER, Zbyněk. Poezie není foglarovka. Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno: Host, 2006, roč. 22, č. 02, s. 48-49. ISSN 1211-9938. info
 • FIŠER, Zbyněk. Časy a pohyby Pavla Hayeka. A2 Kulturní týdeník. Praha: Kulturní týdeník A2, s.r.o., 2006, roč. 1, č. 22, s. 8. ISSN 1801-4542. info
 • FIŠER, Zbyněk. Matouškovo zobrazení pomíjivosti. A2 Kulturní týdeník. Praha: Kulturní týdeník A2, s.r.o., 2006, roč. 1, č. 33, s. 10. ISSN 1801-4542. info
 • FIŠER, Zbyněk. Cizí jazyky v tvorbě autorů edice Půlnoc. In Literatura určená k likvidaci II. Sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 8. - 9. listopadu 2004. 1. vyd. Praha: Obec spisovatelů, 2006, s. 101-106. ISBN 80-239-7212-X. info
 • FIŠER, Zbyněk. Literatura v období 1945-2005. In KUDRNÁČ, Jiří (ed). Česká literatura: její vývoj a aktuální otázky výkladu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 30-37. Univerzita třetího věku. info
 • FIŠER, Zbyněk. Využití tvůrčího psaní v literární výchově. In Zborník zo Sympózia o tvorivom písaní. 1. vyd. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja, 2006, s. 114-122. ISBN 80-7164-409-9. info
 • FIŠER, Zbyněk. Milancolia aneb Periferní neurvalčík. Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno: Host, 2005, roč. 21, č. 07, s. 75. ISSN 1211-9938. info
 • FIŠER, Zbyněk. O využití výtvarných činností při tvorbě odborného textu. In Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005, s. 148-156. ISBN 80-7239-182-8. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní pro dospělé v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Vzdělávací a poradenské centrum Masarykovy univerzity, 2005, 32 s. Univerzita třetího věku. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. In Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005, 184 s. ISBN 80-7239-182-8. info
 • FIŠER, Zbyněk. Výuka tvorby textu na vysoké škole. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 38, č. 4, s. 15-28. ISSN 1211-3384. info
 • FIŠER, Zbyněk. Beztvará hezká tvář. Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno: Host, 2004, roč. 20, č. 06, s. 55-56. ISSN 1211-9938. info
 • FIŠER, Zbyněk. Využití výtvarných činností v tvůrčím psaní. Kritické listy : čtvrtletník pro kritické myšlení ve školách. Praha: Občanské sdružení Kritické myšlení, 2004, neuveden, č. 17, s. 8-9. ISSN 1214-5823. info
 • FIŠER, Zbynek. Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. 2004. info
 • FIŠER, Zbyněk. Význam Bondyho německé poezie. In Literatura určená k likvidaci. Sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 26. - 27. listopadu 2002 k padesátému výročí politických procesů se spisovateli. 1. vyd. Praha: Obec spisovatelů, 2004, s. 183-188. ISBN 80-239-3298-5. info
 • FIŠER, Zbyněk. Jaromír Konečný: Bolest je otcem všeho; Zen a umění loupat brambory. Revue Labyrint : časopis pro literaturu, výtvarné umění, hudbu, film a pro podnikání v kultuře. Praha: Labyrint, 2004, roč. 14, 15-16, s. 209-210. ISSN 1210-6887. info
 • FIŠER, Zbyněk. Nunmehr im Sandmeer. Eine Reise durch die tschechische literarische Landschaft. Risse. Rostock., 2003, roč. 2003, č. 12, s. 73-87. ISSN 0949-7994. info
 • FIŠER, Zbyněk. Symposium popáté. In Symposium Papír 2003. 1. vyd. Brno: TT klub výtvarných umělců, 2003, s. nestr., 1 s. ISBN není. info
 • FIŠER, Zbyněk. Bestiář Jiřího Kratochvila. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2003, roč. 19, č. 2, s. I-II, 2 s. ISSN 1211-9938. info
 • FIŠER, Zbyněk. The Mourning God. Context. Chicago: Center for Book Culture, 2003, --, 12,, s. 22. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní. Metodický materiál. Praha: Výzkumný ústav pedagogický., 2003. Rámcový vzdělávací projekt gymn. vzdělávání. URL info
 • FIŠER, Zbyněk. Meditace v abstraktní přírodě. Mladá Fronta Dnes. Praha, 2003, 21. 2.2003, s. D4 přílohy JM, 1 s. ISSN 1210-1168. info
 • FIŠER, Zbyněk. Get douwn, beast! Context. Chicago: Center for Book Culture, 2003, --, 13,, s. 22. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní pro učitele. In V. regionální setkání přátel angažovaného učení. 2003. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní pro vychovatele. Cyklus pěti přednášek. In Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Pedagogické centrum Brno. 2003. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní pro učitele češtiny a výchov na ŽŠ a SŠ. Cyklus pěti přednášek. In Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Pedagogické centrum Brno. 2003. info
 • FIŠER, Zbyněk. Techniky tvůrčího psaní na cestě k odbornému textu. In Přednáška pro posluchače ateliéru Papír a kniha, FaVU VUT Brno. 2003. info
 • FIŠER, Zbyněk. Jan Wagner: hamburk - berlín. Host, měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host., 2003, roč. 19, 1,, s. 41. ISSN 1211-9938. info
 • FIŠER, Zbyněk. Jan Wagner: Zkušební vrt v nebi. Host, měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host., 2003, roč. 19, č. 4, s. 45-48. ISSN 1211-9938. info
 • FIŠER, Zbyněk. Jan Wagner: vánoce v huntsville, texas. Host, měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host., 2003, roč. 19, 4,, s. 41. ISSN 1211-9938. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní. 1. vyd. Brno: Paido. Edice pedagogické literatury., 2002, 164 s. ISBN 80-85931-99-0. info
 • FIŠER, Zbyněk. Brno Jiřího Kratochvila. Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno, 2002, roč. 18, č. 4, s. I-II recenzní příl., 2 s. ISSN 1211-9938. info
 • FIŠER, Zbyněk. V síti dějin. Zatčena v Praze po roce 1968. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2002. ISBN 80-7239-127-5. info
 • FIŠER, Zbyněk. Volker Sielaff: Hlas, uvnitř a venku. Host, měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host., 2002, roč. 18, 8,, s. 64-65. ISSN 1211-9938. info
 • FIŠER, Zbyněk. Volker Sielaff: Ráno svítá nejprve. Host, měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host., 2002, roč. 18, 8,, s. 47. ISSN 1211-9938. info
 • FIŠER, Zbyněk a Květoslava HORÁČKOVÁ. Česká literatura v němčině. In: Koschmal, Walter; Nekula, Marek; Rogall, Joachim (ed): Češi a Němci. Dějiny - kultura - politika. 1. vyd. Praha, Litomyšl: Nakl. Paseka, 2001, s. 213-220. info
 • FIŠER, Zbyněk a Květoslava HORÁČKOVÁ. Tschechische Literatur in deutscher Sprache. In: Koschmal, Walter; Nekula, Marek; Rogall, Joachim (Hrsg.): Detsche und Tschechen. Geschichte - Kultur - Politik. 1. vyd. München: Verlag C. H. Beck, 2001, s. 290-301, 11 s. info
 • FIŠER, Zbyněk. Kurzy rozvoje estetické kompetence. Výtvarná výchova. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2001, roč. 41, č. 3, s. 10-11. ISSN 1210-3683. info
 • FIŠER, Zbyněk. Úkoly současné translatologie. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 183-188. ISBN 802102965X. info
 • FIŠER, Zbyněk. Kreativní kurs na vysoké škole. In Umění v dialogu s veřejností. 1. vyd. Brno: Dům umění města Brna; Moravská galerie Brno; Nadace a centrum současného umění Praha, 2000, s. 29-32. ISBN 80-7009-119-3. info
 • FIŠER, Zbyněk. Literární dobrodružství. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2000, roč. 16, č. 6, s. 11-12. ISSN 1211-9938. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvořivost v literárním překladu. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 91-102. ISBN 802102643X. info
 • FIŠER, Zbyněk. Weg mit der Ideologie? - Her mit ihr! In Von der sozialistischen zu einer marktorientierten Kultur? 1. vyd. Würzburg: Ergon Verlag, 2000, s. 55-65. ISBN 3-933563-82-2. info
 • FIŠER, Zbyněk. Techniken des kreativen Schreibens und der bildenden Kunst: ein Bericht über einen Kurs für tschechische Studenten und Studentinnen der Kunstpädagogik. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada literárněvědná bohemistická. V 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 19-25. ISBN 80-210-2347-3. info
 • FIŠER, Zbyněk. Alexander Götz: Bilder aus der Tiefe der Zeit. Erinnerungen und Selbststilisierung als ästhetische Funktion im Werk Bohumil Hrabals. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada V 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 95-96. ISBN 80-210-2347-3. info
 • FIŠER, Zbyněk. Gertraude Zand: Totaler Realismus und Peinliche Poesie. Tschechische Untergrund-Literatur 1948-1953. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada V 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 96-98. ISBN 80-210-2347-3. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí aspekty výstavby textu. Vedoucí práce Zdeněk Kožmín. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 1998, 211 s. info
 • FIŠER, Zbyněk. Nesmrtelné mraveniště Jiřího Kratochvila. Host : literární měsíčník. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 1998, roč. 14, 1,, s. 15-21, 6 s. ISSN 1211-9938. info
 • FIŠER, Zbyněk. Die Autorübersetzung: Ein Schritt über die Grenze. In BEYLARD-OZEROFF, Ann, Jana KRÁLOVÁ a Barbara (eds) MOSER-MERCER. Translators' Strategies and Creativity. 1. vyd. Amsterodam/Philadephia: John Benjamins Publishing Company, 1998, s. 33-39. ISBN 90-272-1630-4. info
 • FIŠER, Zbyněk. Pocta interpretům. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Filozofická fakulta, 1998, s. 67-74, 7 s. ISBN 80-2102014-8. info
 • FIŠER, Zbyněk. Světy a zásvětí současné české prózy. Host : literární měsíčník. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 1995, roč. 11, 2,, s. 71-81. ISSN 1211-9938. info
 • FIŠER, Zbyněk. Motivy v Halasově skladbě Já se tam vrátím... In Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. D 39. Řada literárněvědná. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Filosofická fakulta, 1994, s. 105-113. ISBN 80-210-0869-5. info
 • FIŠER, Zbyněk. Jiří Gruša: Mimner aneb Hra o smrďocha (Atmar tin Kalpadotia). In Slovník české prózy 1945-1994 (ed. Blahoslav Dokoupil, Miroslav Zelinský). Ostrava: Sfinga, 1994, s. 91-93. ISBN 80-85491-84-2. info
 • FIŠER, Zbyněk. Martin Harníček: Maso. In Slovník české prózy 1945-1994 (ed. B. Dokoupil a M. Zelinský). 1. vyd. Ostrava: Sfinga, 1994, s. 101-103. ISBN 80-85491-84-2. info
 • FIŠER, Zbyněk. Bohumil Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále. In Slovník české prózy 1945-1994 (ed. B. Dokoupil a M. Zelinský). Ostrava: Sfinga, 1994, s. 133-135. ISBN 80-85491-84-2. info
 • FIŠER, Zbyněk. Jiří Kratochvil: Uprostřed nocí zpěv. In Slovník české prózy 1945-1994 (ed. B. Dokoupil a M. Zelinský). Ostrava: Sfinga, 1994, s. 196-197. ISBN 80-85491-84-2. info
 • FIŠER, Zbyněk. Jan Křesadlo: Mrchopěvci. In Slovník české prózy 1945-1994. Ostrava: Sfinga, 1994, s. 199-201. ISBN 80-85491-84-2. info
 • FIŠER, Zbyněk. Karel Pecka: Štěpení. In Slovník české prózy 1945-1994 (ed. B. Dokoupil a M. Zelinský). Ostrava: Sfinga, 1994, s. 292-294. ISBN 80-85491-84-2. info
 • FIŠER, Zbyněk. Karel Pecka: Motáky nezvěstnému. In Slovník české prózy 1945-1994 (ed. B. Dokoupil a M. Zelinský). Ostrava: Sfinga, 1994, s. 294-296. ISBN 80-85491-84-2. info
 • FIŠER, Zbyněk. Alena Vostrá: Vlažná vlna. In Slovník české prózy 1945-1994 (ed. B. Dokoupil a M. Zelinský). Ostrava: Sfinga, 1994, s. 415-416. ISBN 80-85491-84-2. info
 • FIŠER, Zbyněk. Alena Vostrá: Než dojde k vraždě. In Slovník české prózy 1945-1994 (ed. B. Dokoupil a M. Zelinský). Ostrava: Sfinga, 1994, s. 416-417. ISBN 80-85491-84-2. info
 • FIŠER, Zbyněk. Jiří Gruša: Dotazník aneb modlitba za jedno město a přítele. In Slovník českého románu 1945-1991 (ed. B. Dokoupil a M. Zelinský). 1. vyd. Ostrava: Sfinga, 1992, s. 59-61. ISBN 80-900578-9-6. info
 • FIŠER, Zbyněk. Bohumil Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále. In Slovník českého románu 1945-1991 (ed. B. Dokoupil a M. Zelinský). 1. vyd. Ostrava: Sfinga, 1992, s. 71-73. ISBN 80-900578-9-6. info
 • FIŠER, Zbyněk. Jiří Kratochvil: Uprostřed nocí zpěv. In Slovník českého románu 1945-1991 (ed. B. Dokoupil a M. Zelinský). 1. vyd. Ostrava: Sfinga, 1992, s. 116-117. ISBN 80-900578-9-6. info
 • FIŠER, Zbyněk. Jan Křesadlo: Mrchopěvci. In Slovník českého románu 1945-1991. 1. vyd. Ostrava: Sfinga, 1992, s. 121-122. ISBN 80-900578-9-6. info
 • FIŠER, Zbyněk. Karel Pecka: Štěpení. In Slovník českého románu 1945-1991 (ed. B. Dokoupil a M. Zelinský). 1. vyd. Ostrava: Sfinga, 1992, s. 174-176. ISBN 80-900578-9-6. info
 • FIŠER, Zbyněk. Lenka Procházková: Oční kapky. In Slovník českého románu 1945-1991 (ed. B. Dokoupil a M. Zelinský). 1. vyd. Ostrava: Sfinga, 1992, s. 196-197. ISBN 80-900578-9-6. info
 • FIŠER, Zbyněk. Ludvík Vaculík: Český snář. In Slovník českého románu 1945-1991 (ed. B. Dokoupil a M. Zelinský). 1. vyd. Ostrava: Sfinga, 1992, s. 257-259. ISBN 80-900578-9-6. info
 • FIŠER, Zbyněk. Alena Vostrá: Vlažná vlna. In Slovník českého románu 1945-1991 (ed. B. Dokoupil a M. Zelinský). 1. vyd. Ostrava: Sfinga, 1992, s. 263-264. ISBN 80-900578-9-6. info
 • FIŠER, Zbyněk. Alena Vostrá: Než dojde k vraždě. In Slovník českého románu 1945-1991 (ed. B. Dokoupil a M. Zelinský). 1. vyd. Ostrava: Sfinga, 1992, s. 264-265. ISBN 80-900578-9-6. info
 • FIŠER, Zbyněk [absolvent FF UJ. Ludvík Kundera - překladatel. Vedoucí práce Milan Suchomel. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, Filozofická fakulta, 1984, 106 s. info

2021/04/10

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.