Faculty staff

doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.

Department head, Department of History


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. A/A.416
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4422
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Tomáš Malý, * 15. 11. 1978 in Chrudim
Department
 • Department of History
  Faculty of Arts, Masaryk university
Employment - Position
 • associate professor
Education and Academic Qualifications
 • 2021: doc., History; Masaryk university, Brno; Habilitation thesis "Images and Ritual: The Roman Coronations of Madonnas and the Concept of Baroque Culture"
 • 2008: Ph.D., FF MU Brno, History, PhD-Thesis: "Death and Salvation in the 17th and 18th Centuries: The Burghers of Brno and the Changes in Post-Tridentine Piety", Department of History
 • 2003: Mgr., FF MU Brno, History-Museology, MA-Work "Burghers of Chrudim and Their Last Wills (16th-18th Century)", Department of History
Employment
 • since 2008: Department of History, FF MU
 • 2014-2018: Centre for Cross-Disciplinary Research into Cultural Phenomena in the Central European History: Image, Communication, Behaviour (Czech Science Foundation, a project of excellence), Department of History, FF MU (researcher)
 • 2011-2013: Centre for the Innovation of History Studies, Department of History, FF MU (researcher)
 • 2005-2011: Research Centre for Central-European History, Department of History, FF MU (researcher)
 • 2006-2008: Department of History, FF MU (instructor)
Teaching Activities
 • Introduction to History: Seminar I-II
 • Introduction to Early Modern History
 • The Czech Lands in the Early Modern Period
 • Religion and Europe in the Age of Reforms, 16th – 17th Centuries
 • Early Modern Towns I-II
 • Baroque Culture in Central Europe
 • Methodology of History
 • Art and Culture in Central Europe
 • Didactics of Cultural History
Scientific and Research Activities
 • Research focus:
  History of Baroque culture; Early modern structures of piety; Enlightenment and secularization; Early modern death, dying and salvation
  Projects:
  2022-2024: The Rites of Reverence: Roman Coronations of Miraculous Images as Means of Cultural Translation in East-Central Europe (Czech Science Foundation)
  2020: Medieval and Early Modern Rituals: Reception of Cultural Anthropology in Recent Czech and Polish Historiography (Masaryk University)
  2016: Semantics of Jesuit Meditations: The Example of Antoine Sucquet´s „Via vitae aeternae“ (Masaryk University)
  2010-2012: Belief in Purgatory and Religious Imagination of Baroque Culture (Czech Science Foundation)
  2008-2009: Religious confraternities in the culture of Moravia in early modern times (Czech Science Foundation)
  2008: The soul-altars as a phenomenon of the Moravian culture of baroque (Masaryk University)
  2001: Free cooperation on the "Projekt zur Erhebung von Daten aus Akten von Inhabern von Lebensversicherungspolicen aus der NS-Zeit im Rahmen des Projektes Datenerfassung der International Commission on Holocaust Era Insurance Claims (ICHEIC)"
  2000-2001: Cooperation on the "Publication of a survey of the laws pertaining to museums and protection of cultural heritage in the CEICOM (Central European International Council of Museums) countries"
Internship
 • 2011: Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel
 • 2010: Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (Andrew-Mellon Fellowship)
 • 2006: Wien, Universität Wien, Institut für Geschichte (Aktion Fellowship)
Awards Related to Science and Research
 • Since 2009: Member of the Czech historians Association commitee
 • Since 2013: Member of the Czech Society for the 18th century research commitee
 • Since 2018: Member of the editorial board of the journal Časopis Matice moravské
 • Since 2013: Member of the editorial board of the journal Dějiny – teorie – kritika
 • Since 2012: Member of the editorial board of the journal Cornova
Major Publications
 • MALÝ, Tomáš. Ritualizovaný prostor barokního chrámu : Korunovace českých a moravských Divotvůrkyň. In Viták, Karel. Barokní chrám jako jeviště, bojiště i útočiště : Barokní jezuitské Klatovy 2022 : sborník příspěvků. 1. vyd. Klatovy: Město Klatovy, 2023, s. 35-44. ISBN 978-80-907785-8-0. info
 • MALÝ, Tomáš a Monika ENENKLOVÁ. Vampires, Revenant Souls, and Objects of Healing : Religious Remedies in Seventeenth- and Eighteenth-Century Czech Lands. Historical Studies on Central Europe. 2023, roč. 3, č. 2, s. 6-41. ISSN 2786-0930. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.47074/HSCE.2023-2.02. URL info
 • MALÝ, Tomáš. The Eighteenth-Century Coronations of Miraculous Images as a Stage of Power and Representation. In Dániel Bárth. Lower Clergy and Local Religion in 16th–20th Century Europe. Budapest: MTA-ELTE Lendület Historical Folkloristics Research Group, 2023, s. 169-185. Folkloristica historica 5. ISBN 978-963-489-616-6. info
 • MALÝ, Tomáš. Manýrismus jako hledání cesty : Josef Válka hledající definici manýrismu. In Nodl, Martin; Urbánek, Vladimír. Josef Válka a myšlení o dějinách. 1. vyd. Praha: Argo, 2022, s. 134-145. ISBN 978-80-257-3912-9. info
 • SUCHÁNEK, Pavel, Tomáš MALÝ, Michal KONEČNÝ a Miloš STEHLÍK. Hřbitov ve Střílkách : Příběhy barokního torza. Kroměříž: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, 2021, 232 s. Ingredere hospes. Editio monographica II. ISBN 978-80-87231-58-6. info
 • SUCHÁNEK, Pavel a Tomáš MALÝ. Images of Purgatory : Studies in Religious Imagination and Innovation (The Czech Lands, 1600-1800). Rome: Viella s.r.l., 2021, 259 s. In Between. Images, Words and Objects. ISBN 978-88-3313-742-1. info
 • MALÝ, Tomáš. Rituály středověku a raného novověku v recentní české a polské historiografii. Dějiny-Teorie-Kritika. Fakulta Humanitních studií UK, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 245-280. ISSN 1214-7249. URL info
 • MALÝ, Tomáš. Pohled Madony. In Jan Galeta, Ondřej Jakubec, Radka Nokkala Miltová, Tomáš Valeš. Od dějin umění k uměleckému dílu. Cesty k porozumění vizuální kultuře. Brno: Masarykova univerzita, Books and Pipes, 2021, s. 573-580. ISBN 978-80-210-9993-7. info
 • TINKOVÁ, Daniela a Tomáš MALÝ. Boj o posvěcenou půdu : Zacházení s těly sebevrahů v brněnské diecézi po dekriminalizaci sebevraždy (1850–1900). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2020, roč. 139, č. 1, s. 63-90. ISSN 0323-052X. URL info
 • MALÝ, Tomáš a Pavel SUCHÁNEK. Obrazy a imaginace v 17. a 18. století : Katolická kultura. In Knoz, Tomáš; Lach, Jiří; Borovský,Tomáš. Kultura ve středoevropských dějinách : Rozprava mezi humanitními obory. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020, s. 139-163. Obraz - komunikace - jednání. ISBN 978-80-7422-775-2. URL info
 • MALÝ, Tomáš. Otázka sebevraždy v teologických a morálněfilosofických textech 18. století : příklad habsburské monarchie. Cornova - Revue České společnosti pro výzkum 18. století. 2019, roč. 2018, č. 2, s. 51-66. ISSN 1804-6983. URL info
 • MALÝ, Tomáš. Obrazy a rituál: římské korunovace divotvorných Madon a koncept barokní kultury. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019, 324 s. OBRAZ / KOMUNIKACE / JEDNÁNÍ. ISBN 978-80-7422-691-5. info
 • MALÝ, Tomáš. Civic Ritual, Space and Imagination : Coronation of the Icon from Brno (1736). In Foletti, Ivan; Palladino, Adrien. Ritualizing the City. Collective Performances as Aspects of Urban Construction from Constantine to Mao. Roma: Viella, 2017, s. 157-180. ISBN 978-88-6728-894-6. info
 • MALÝ, Tomáš. Concepts of Charity : The Habsburg Empire and the South Moravian Example, 1750-1800. Endowment Studies. Leiden: Brill, 2017, roč. 1, č. 2, s. 198-222. ISSN 2468-595X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1163/24685968-00102005. URL URL info
 • MALÝ, Tomáš. Koldínův zákoník a Morava: výzva ke studiu dějin práva namísto právních dějin. In Jordánková, Hana. Alis volat propriis. Vydání první. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Zemský archiv v Opavě, 2016, s. 388-403. ISBN 978-80-86736-49-5. info
 • MALÝ, Tomáš. Měnící se pojetí zbožnosti: barokní bratrstva a společnost. In Cerman, Ivo. Habsburkové: vznikání občanské společnosti 1740-1918. Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 169-181. ISBN 978-80-7422-483-6. info
 • MALÝ, Tomáš. The End of the Bohemian Reformation. In Horníčková, Kateřina; Šroněk, Michal. From Hus to Luther. Visual Culture in the Bohemian Reformation (1380–1620). První. Turnhout: Brepols Publishers, 2016, s. 305-323. Medieval Church Studies, Vol. 33. ISBN 978-2-503-54805-0. info
 • MALÝ, Tomáš. The Logic of Jesuit Meditations: Antoine Sucquet’s Via vitae aeternae (1620). Acta Comeniana. Praha: FILOSOFIA, 2016, roč. 30 (LIV), č. 54, s. 151-186. ISSN 0231-5955. info
 • MALÝ, Tomáš. Early Modern Purgatory: Reformation Debates and Post-Tridentine Change. Archiv für Reformationsgeschichte. Gutersloh: Mohn, 2015, roč. 106, č. 1, s. 242-272. ISSN 0003-9381. info
 • DVOŘÁK, Tomáš, Lukáš FASORA, Bronislav CHOCHOLÁČ, Tomáš MALÝ, Denisa NEČASOVÁ, Zdeňka STOKLÁSKOVÁ a Martin WIHODA. Úvod do studia dějepisu 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 164 s. ISBN 978-80-210-7012-7. Digitální knihovna FF MU info
 • BOROVSKÝ, Tomáš, Lukáš FASORA, Bronislav CHOCHOLÁČ, Tomáš MALÝ, Denisa NEČASOVÁ, Jiří NĚMEC a Martin WIHODA. Úvod do studia dějepisu 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 134 s. ISBN 978-80-210-7016-5. Digitální knihovna FF MU info
 • MALÝ, Tomáš. Vášně duše a dešifrování raněnovověkých emocí. Cornova. Praha: Česká společnost pro výzkum 18. století : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2014, roč. 4, č. 1, s. 7-19. ISSN 1804-6983. info
 • MALÝ, Tomáš. Sociálněstrukturní předpoklady katolické obnovy: královská města 1550–1700. In Fejtová, Olga; Ledvinka, Václav; Pešek, Jiří. Documenta Pragensia 33: Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století. 1. vyd. Praha: Scriptorium, 2014, s. 33-44. ISBN 978-80-86852-67-6. info
 • MALÝ, Tomáš. Milosrdenství v pozdně středověké a raně novověké společnosti: tři poznámky. In Jíšová, Kateřina. Milosrdenství ve středověkých městech. Vyd. 1. Praha: Scriptorium, 2013, s. 9-17. Documenta Pragensia Supplementa IV. ISBN 978-80-87271-72-8. info
 • MALÝ, Tomáš a Pavel SUCHÁNEK. Obrazy očistce : studie o barokní imaginaci. Vyd. 1. Brno: Matice moravská, 2013, 388 s. Knižnice Matice moravské ; sv. 40. ISBN 978-80-87709-02-3. URL info
 • MALÝ, Tomáš. O brněnských rosenkruciánech, dvou kulturách a racionalizaci. Folia historica Bohemica. Praha: AV ČR, Historický ústav, 2013, roč. 28, č. 2, s. 291-305. ISSN 0231-7494. info
 • MALÝ, Tomáš. Lákavá alchymie a brzy odtajnění rosenkruciáni: hledání kamene mudrců v Brně v časech barokní religiozity. Brno v minulosti a dnes. Brno: Archiv města Brna, 2013, roč. 26, č. 1, s. 83-103. ISSN 0524-689X. info
 • MALÝ, Tomáš. Salvation and disciplining of charity in 18th century Southern Moravia. In Schmale, Wolfgang. Time in the age of enlightenment : 13th international congress for eighteenth-century studies. 1. vyd. Bochum: Verlag Dr. Dieter Winkler, 2012, s. 119-135. ISBN 978-3-89911-189-7. info
 • MALÝ, Tomáš. Náboženská imaginace v potridentském městě: kaple sv. Josefa v kostele sv. Janů v Brně. In Ladislav Daniel, Filip Hradil. Město v baroku, baroko ve městě. 1. vyd. Olomouc: Vlastivědné muzeum v Olomouci, Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 59-66. ISBN 978-80-244-3373-8. info
 • MALÝ, Tomáš. Böhmische und mährische Bürgertestamente der frühen Neuzeit – Voraussetzungen, Praxis, Rezeption. Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie, 2011, Neuveden, roč. 1, s. 111-130. ISSN 2221-8890. URL info
 • MALÝ, Tomáš. Rituál smrti a sociální praxe ve věku konfesí: historicko-antropologická perspektiva. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 8, č. 2, s. 15-33. ISSN 1214-813X. info
 • MALÝ, Tomáš. Christianizace obrazem: Barokní via purgativa jako afektivní internalizace víry. In Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, 2011, s. 194-227. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 19. ISBN 978-80-86488-77-6. info
 • MALÝ, Tomáš a Pavel SUCHÁNEK. Mezi realitou a symbolem. K historické interpretaci (barokního) ztvárnění očistce. Opuscula historiae artium. Brno: Filozofická fakulta, 2010, roč. 53, 1-2, s. 53-82. ISSN 1211-7390. info
 • MALÝ, Tomáš, Vladimír MAŇAS a Zdeněk ORLITA. Vnitřní krajina zmizelého města. Náboženská bratrstva barokního Brna. Brno: Archiv města Brna, 2010, 380 s. Brno v minulosti a dnes, Supplementum 10. ISBN 978-80-86736-19-8. info
 • JAKUBEC, Ondřej a Tomáš MALÝ. Konfesijnost - (nad)konfesijnost - (bez)konfesijnost: diskuse o renesančním epitafu a umění jako zdroji konfesijní identifikace. Dějiny - Teorie - Kritika. Praha: Masarykův ústav, Archiv Akademie věd ČR, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 79-112. ISSN 1214-7249. info
 • MALÝ, Tomáš. Konec české reformace. In Horníčková, Kateřina – Šroněk, Michal (eds.): Umění české reformace (1380–1620). První. Praha: Academia, 2010, s. 469-475. ISBN 978-80-200-1879-3. info
 • MALÝ, Tomáš. O jednom téměř zapomenutém malíři a mediální konstrukci dějin v 18. století. In Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi...věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. K vyd. připravili H. Ambrožová, T. Dvořák, B. Chocholáč, L. Jan, P. Pumpr. Brno: Matice Moravská, 2009, s. 853-862. ISBN 978-80-86488-57-8. info
 • MALÝ, Tomáš. Smrt a spása mezi Tridentinem a sekularizací (Brněnští měšťané a proměny laické zbožnosti v 17. a 18. století). 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2009, 351 s. Knižnice Matice moravské, sv. 24. ISBN 978-80-86488-60-8. info
 • MALÝ, Tomáš. Sekularizace: nové perspektivy starého konceptu. Historie - Otázky - Problémy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009, roč. 2, č. 1, s. 17-29. ISSN 1804-1132. info
 • MALÝ, Tomáš. Donátor: Příklad lékárníka Ignatze Bockena. In Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. 1. vyd. Brno: CDK, 2008, s. 306-320. mimo edice. info
 • MALÝ, Tomáš. Konec barokní Caritas? Od tradiční strategie spásy k racionální charitě. Folia Historica Bohemica. Praha: Historický ústav AV ČR., 2008, roč. 23, Suppl. 2, s. 165-182. ISSN 0231-7494. info
 • MALÝ, Tomáš. Komemorativní kultura v českých zemích raného novověku. In Jakubec, Ondřej (red): Ku večné památce : Malované renesanční epitafy v českých zemích. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2007, s. 36-43. ISBN 978-80-85227-88-8. Fulltext info
 • MALÝ, Tomáš. Seelenheil und Fegefeuer im Zeitalter des "langen und nahen Todes". Das Lesen von Messen in Brünn im 17. und 18. Jahrhundert. In Herzog, Makrwart – Hollberg, Cecilie (Hg.): Seelenheil und irdischer Besitz. Testamente als Quellen für den Umgang mit den "letzten Dingen" (= Irseer Schriften, Bd. 4). 1. vyd. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft, 2007, s. 139-151. ISBN 978-3-89669-630-4. info
 • MALÝ, Tomáš. Confessional Identity in Moravian Royal Towns in the 16th and 17th Centuries? In Bartlová, Milena – Šroněk, Michal (Eds.): Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380-1620. Prague: Artefaktum, 2007, s. 323-334. ISBN 80-86890-15-5. Fulltext info
 • MALÝ, Tomáš. Co nabízejí (raně novověké) testamenty? Zamyšlení nad možnostmi kvantifikace. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská v Brně, 2007, roč. 126, č. 2, s. 251-266. ISSN 0323-052X. info
 • CHOCHOLÁČ, Bronislav, Libor JAN, Robert ANTONÍN, Petr ELBEL, Demeter MALAŤÁK, Tomáš MALÝ a Pavel PUMPR. Josef Válka: Husitství na Moravě - Náboženská snášenlivost - Jan Amos Komenský. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2005, 378 s. ISBN 80-86488-17-9. info
 • MALÝ, Tomáš a Radka MILTOVÁ. Svět historií v osvícenské době. Umělecký odkaz Josefa Ceregettiho. Umění : Časopis Ústavu dějin umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2005, roč. 53, č. 4, s. 388-395. ISSN 0049-5123. info
 • MALÝ, Tomáš. Kterak Starochrudimští na smrtelném loži kšaftovali (Testamentární praxe v raněnovověké Chrudimi). Sborník prací východočeských archivů. Zámrsk: Státní oblastní archív (Zámrsk), 2005, roč. 10, -, s. 13-36. ISSN 0231-6307. Fulltext info
 • BERGER, Tilman a Tomáš MALÝ. Historya Chrudimska w niž se wipisuje počátek Města Chrudimě... 2. sv. Přepis originálu rukopisu Josefa Ceregettiho z roku 1771 s komentářem. Chrudim: Regionální muzeum v Chrudimi, 2005, 225 s. Rukopisy. ISBN 80-903265-6-0. info
 • MALÝ, Tomáš. "...nechtěje tomu, aby jací soudové a nevole po mé smrti byly..." (Dědická praxe a pozůstalostní konflikty v raně novověké Chrudimi). In Chrudimský vlastivědný sborník 8. Chrudim: Regionální muzeum v Chrudimi, 2004, s. 55-100. ISBN 80-903265-2-8. info
 • MALÝ, Tomáš. "Mentalita", zbožnost a smrt chrudimského měšťana v raném novověku (chrudimské kšafty ze 16-18. století). In Chrudimský vlastivědný sborník 7. Chrudim: Regionální muzeum v Chrudimi, 2003, s. 19-70. ISBN 80-903265-1-X. info

2022/09/22

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.