Faculty staff

Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.

Assistant professor, Department of English and American Studies


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. G/G.207
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 6387
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Jiří Rambousek, Ph.D., born 1958
Department
 • Masaryk University
  Faculty of Arts
  Department of English and American Studies
Employment – Position
 • Assistant professor
Education and Academic Qualifications
 • 2015: Ph.D. in Translation studies, Faculty of Arts, Charles University, Prague.
 • 1994: MA in English language and literature – Czech language and literature, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno.
 • 1982: Ing. (Engineer) in Electronic Computers, Brno University of Technology, Brno.
Employment
 • 1995-: Department of English and American Studies, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
 • 1987-1996: Head, Center for Information Technologies, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
 • 1985-1987: Instructor, Dům dětí a mládeže (Children's center), Brno
 • 1982-1985: Programmer and Analyst, PVT (computing company), Brno
Teaching Activities
 • practical courses in translation, team project
 • courses on selected topics in translation
 • translation of literature for children and young adults
Scientific and Research Activities
 • 2013-2017: grantee, LR1307 ELIZA – Electronic information resources for the humanities and social sciences (LR MŠMT ČR)
 • 2013-2015: fellow researcher, VF 21310009 English for V4 Countries Heritage Presentation. International Visegrad Fund IVF (Head researcher: Prešov University, Faculty of Arts)
 • 2008-2011: fellow researcher, GA ČR 405/08/H062: Position of literary translation in the Czech society after 1945; Grant Agency of the Czech Republic; Head researcher: Charles University, Prague, Faculty of Arts
 • 2009-2012: grantee, Electronic resources for Literatures in English (INFOZ MŠMT ČR)
 • 2007–2009: participant, GA ČR 405/07/0652 Integration in Languages, Languages in Integration; Grant Agency of the Czech Republic
 • 2004-2008: grantee, Licence of Literature Online database for academic institutions (1N MŠMT ČR)
 • 2002-2004: participant, GA ČR 405/02/0349 Contrastive research of non-literary texts; Grant Agency of the Czech Republic
 • 2001-2003: grantee, National academic licence of Literature Online Fulltext Collection (LI MŠMT ČR)
Internships
 • 1997: University of Surrey, Guildford, Great Britain
 • 1996: Universitat Wien, Institut für Anglistik und Amerikanistik
University Activities
 • 2022–: member of the Academic Senate, Faculty of Arts
 • 2015–: member of Executive Board, HumeLab
 • 2006–2010: Vice-dean for Information Technologies
 • 1999–2001: Head, Department of English and American Studies
 • 1990–1998: member of the Academic Senate, Faculty of Arts, Masaryk University
 • 2004–2007: member of editorial board, Brno Studies in English
 • 1987–1996: Head, Center for Information Technologies, Faculty of Arts, Masaryk University
Activities Outside University
 • 2014-2016: member of the jury of Magnesia Litera
 • member of Czech Literary Translators' Guild
 • member of Czech Modern Language Association (Kruh moderních filologů)
 • member of Czech Association for the Study of English (CZASE, member of ESSE - European Society for the Study of English)
Publications
 • RAMBOUSEK, Jiří. Od Elišky k Alence : Čtyři české překlady Alenky v říši divů Lewise Carrolla. Brno: Books and Pipes, 2020, 184 s. ISBN 978-80-7485-226-8. URL info
 • RAMBOUSEK, Jiří. Carrollova Alenka : kraj divů nejen pro děti. In FILOVER: Přednášky pro veřejnost na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019. Lecture announcement info
 • RAMBOUSEK, Jiří. Alenka pro nejmenší (orig. Nursery Alice, by Lewis Carroll). 1. vyd. Brno: Books & Pipes Publishing, 2019. ISBN 978-80-7485-196-4. info
 • RAMBOUSEK, Jiří. False cognates in translation. In 14th ESSE Conference, 29 August - 2 September, Masaryk University, Brno, Czech Republic. 2018. URL info
 • RAMBOUSEK, Jiří, Ivona SCHÖFROVÁ a Jana CHAMONIKOLASOVÁ. 14th ESSE Conference Abstracts. MUNI Press, 2018, 154 s. ISBN 978-80-210-9015-6. URL info
 • RAMBOUSEK, Jiří. Western novels in Czech : translations and pseudo-translations. In AN HOMAGE TO JIŘÍ LEVÝ / AD TRANSLATIONEM , 26-27 October 2017, Brno. 2017. URL info
 • LU, Wei-lun, Suzanne KEMMER, Svitlana SHURMA a Jiří RAMBOUSEK. Use of translation as a research method in contrastive cognitive poetics: Word formation in Jabberwocky and its Ukrainian translations. In Cog Ling in Brno 2016, Masaryk University, Brno, 19 10 2016. 2016. URL info
 • RAMBOUSEK, Jiří. Translations Illustrated. In ESSE Galway 2016 (13th Conference of The European Society for the Study of English). 2016. info
 • FICTUMOVÁ, Jarmila a Jiří RAMBOUSEK. Aus den Fehlern anderer lernen. Zur Entwicklung von annotierten Übersetzungslernerkorpora. In Badstübner-Kizik, C.; Fišer, Z.; Hauck, R. Übersetzung als Kulturvermittlung. Translatorisches Handeln. Neue Strategien. Didaktische Innovation. 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015, s. 83-100. Possener Beiträge zur angewandten Linguistik, 6. ISBN 978-3-631-65747-8. info
 • RAMBOUSEK, Jiří. Czech Translations of Carroll's Alice. In Lindseth, Jon A., Tannenbaum, A. Alice In a World of Wonderlands. The Translations of Lewis Carroll's Masterpiece. Volume One. Essays. First edition. New Castle, Delaware: Oak Knoll Press and The Lewis Carroll Society of North America, 2015, s. 207-210. ISBN 978-1-58456-331-0. info
 • RAMBOUSEK, Jiří. Czech [1904]. Czech 1901. Back-translation and notes. In Jon A. Lindseth, Alan Tannenbaum. Alice In a World of Wonderlands. The Translations of Lewis Carroll's Masterpiece. Volume Two. Back-Translations. First edition. New Castle, Delaware: Oak Knoll Press and The Lewis Carroll Society of North America, 2015, s. 151-156. ISBN 978-1-58456-331-0. info
 • RAMBOUSEK, Jiří. Czech. Translations and Adaptations of Alice's Adventures in Wonderland / Through the Looking-Glass. In Lindseth, Jon A., Tannenbaum, A. Alice In a World of Wonderlands. The Translations of Lewis Carroll's Masterpiece. Volume Three. Checklists. First edition. New Castle, Delaware: Oak Knoll Press and The Lewis Carroll Society of North America, 2015, s. 211-219. ISBN 978-1-58456-331-0. info
 • FICTUMOVÁ, Jarmila a Jiří RAMBOUSEK. Jak se mění zrádná slova? In Korpusová lingvistika Praha 2014. 20 let mapování češtiny. Abstrakty. IV. pražská konference korpusové lingvistiky pořádaná u příležitosti 20. výročí založení ČNK. 2014. info
 • FICTUMOVÁ, Jarmila, Renata KAMENICKÁ a Jiří RAMBOUSEK. Translation error typology for quality feedback : Czeching MeLLANGE through HYPAL. In TIFO 2014. 2014. info
 • RAMBOUSEK, Jiří. O českém překladu slavných knížek Alenka v kraji divů a Za zrcadlem, a s čím se tam Alenka setkala. In Rambousek, Jiří. Opravny - polemiky - vzpomínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 64-68. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ; 166. ISBN 978-80-210-6738-7. info
 • RAMBOUSEK, Jiří. Calque Idioms Translated from English: Degrees of Acceptability Explored. In Zehnalová, Jitka; Molnár, Ondřej; Kubánek, Michal. Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 1st ed. Olomouc: Palacký University, 2013, s. 121-134. ISBN 978-80-244-4079-8. Tradition and Trends in Trans-Language Communication info
 • RAMBOUSEK, Jiří. False Friends (To Be) Revisited. In Zehnalová, Jitka; Molnár, Ondřej; Kubánek, Michal. Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. 1st ed. Olomouc: Palacký University, 2012, s. 45-51. ISBN 978-80-244-3252-6. info
 • RAMBOUSEK, Jiří. Wiki prostředí a Wikipedie jako nástroj výuky. In SCO 2009, Sborník 6. ročníku konference o elektronické podpoře výuky. Brno: MU, 2009, s. 244-249. ISBN 978-80-210-4878-2. info
 • RAMBOUSEK, Jiří. K (zkoumání) překladu dětské literatury. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. Praha: Splav!, 2008, roč. 2008, č. 6, s. 2-4. ISSN 1802-4734. info
 • RAMBOUSEK, Jiří. Academic Typing. Brno: Eldum, 2008. ISSN 1803-4748. URL info
 • RAMBOUSEK, Jiří a Jana CHAMONIKOLASOVÁ. The existential there-construction in Czech translations. G.Anderman and M.Rogers (eds.). In G.Anderman and M.Rogers (eds.): Incorporating Corpora: The Linguist and the Translator. Clevedon: Multilingual Matters, 2007, s. 133-152. Translating Europe. ISBN 978-1-85359-986-6. info
 • CHAMONIKOLASOVÁ, Jana a Jiří RAMBOUSEK. Diminutive expressions in translation: a comparative study of English and Czech. Belgian Journal of Linguistics. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2007, roč. 21, č. 1, s. 37-52. ISSN 0774-5141. URL info
 • RAMBOUSEK, Jiří. Translation in Times of Open Sources: Need for New Definitions and Approaches? Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 32. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, roč. 2006, č. 32, s. 65-76. ISSN 1211-1791. URL info
 • RAMBOUSEK, Jiří. Eliška, Evička, Alenka, Carroll a Dodgson. Rozrazil. Brno: Větrné mlýny, 2006, roč. 2006, č. 10, s. 47-49. ISSN 1801-4755. URL info
 • VONNEGUT, Kurt. Muž bez vlasti. Překlad Jiří Rambousek. 1. vyd. Brno: Jota, 2006, 153 s. ISBN 80-7217-450-9. info
 • CARROLL, Lewis. Fotografův den. Překlad Jiří Rambousek. Rozrazil. Brno: Větrné mlýny, 2006, roč. 2006, č. 10, s. 49-51. ISSN 1801-4755. info
 • RAMBOUSEK, Jiří, Tamara VÁŇOVÁ a Daniel MIKŠÍK. Ke koncepci elektronické podpory výuky v akademickém prostředí. In SOJKA, Petr a Tomáš PITNER. Sborník 2. ročníku konference o elektornické podpoře výuky SCO 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 237-242. ISBN 80-210-3699-0. URL info
 • RAMBOUSEK, Jiří. TV News Subtitles: yet another instance of "little texts". In Slovak Studies in English 1. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005, s. 177-185. ISBN 80-89197-27-2. info
 • RAMBOUSEK, Jiří. Unpublished translations of Poe's The Raven by František Nevrla. In Theory and Practice in English Studies 3: Proceedings from the Eighth Conference of British, American and Canadian Studies. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 249-256. ISBN 80-210-3930-2. info
 • RAMBOUSEK, Jiří. Poznámky k e-learningu na vysokých školách. In E-learning příchází - sborník setkání SC0 2004. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 29-34. ISBN 80-210-3409-2. info
 • RAMBOUSEK, Jiří. Between language play and language game. In Theory and Practice in English Studies. Vol. 2. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 165-171. ISBN 80-210-3394-0. info
 • RAMBOUSEK, Jiří. Notes on Translations of Václav Havel's Plays. In Drama Translation and Theatre Practice. Frankfurt am Mein: Peter Lang, 2004, s. 159-170. ISBN 3-631-50755-0. info
 • RAMBOUSEK, Jiří. On English Signboards. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 30, č. 1, s. 77-88. ISSN 1211-1791. info
 • VANDERZIEL, Jeffrey Alan a Jiří RAMBOUSEK. Vinnetou tady nebydlí: Antologie současných povídek severoamerických indiánů. 1. vyd. Brno, Česká republika: Větrné mlýny, 2003, 501 s. ISBN 80-86151-81-6. info
 • RAMBOUSEK, Jiří. Do Children Read What the Author Wrote? In Children's Literature in English at the Turn of the Millennium. Hradec Králové: The British Council; Gaudeamus, University Hradec Králové, 2002, s. 147-162. ISBN 80-7041-940-7. info
 • FRIEDMAN, Richard Elliott. Mizení Boha [orig. The Disappearance of God]. Překlad Jiří Rambousek. Vydání první. Praha: Argo, 1999, 332 s. ISBN 80-7203-247-X. info
 • FROST, Mark. 6 mesiášů. Translated by Jiří Rambousek. Vyd. 1. Brno: Jota, 1997, 480 s. ISBN 8072170341. info
 • RAMBOUSEK, Jiří. Čítanka českého literárního překladu z angličtiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997, 125 s. ISBN 8021015276. info
 • RAMBOUSEK, Jiří. Czech translations of The Ancient Mariner. In Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 173-180. ISBN 80-210-1711-2. info
 • FROST, Mark. Seznam 7. Translated by Jiří Rambousek. Vyd. 1. Brno: Jota, 1995, 448 s. ISBN 80-85617-60-9. info
 • RAMBOUSEK, Jiří. Společensky nezávadná mluva. Praktická slovníková příručka. Praha: Literární noviny, 1995, 4 s. V číslech 33-36. Společensky nezávadná mluva. info
 • RAMBOUSEK, Jiří. Pět českých limericků. Praha: Lidové noviny 27. 7., 1993, 1 s. Příloha Moravské listy. info

2022/02/28

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.