CV

Curriculum vitae

Person Identification
 • Family name: Brucknerova
  First name: Karla
  Date of birth: 28 October 1980
  Nationality: Czech
Department
 • Department of Educational Sciences
  Faculty of Arts
  Masaryk University
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
  Czech Republic
Position
 • Assistant Professor
Education and Academic Qualifications
 • 2000: Ph.D. on Educational Sciences, Department of Educational Sciences, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
  1996: Mgr. on Educational Sciences and Czech Language and Literature, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
Employment Summary
 • 2014 - : Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of the Arts, Masaryk University, Brno
 • 2009 - 2014: Lecturer, Institute of Musicology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
 • 2005 - 2012: Lecturer, Department of Educational Sciences, Masaryk University, Brno
 • 2005 - 2010: Lecturer, Theatre Faculty, Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno, Brno
Language skills
 • Language scale of 1 to 5 (1 - excellent; 5 - basic)
  English Reading 1 Speaking 2 Writing 2
  Russian Reading 4 Speaking 3 Writing 4
Present participation on the research and development projects
 • 2014-2016: Intergenerational Learning in Various Social Environments, Research Project Supported by Czech Science Foundation
Selected Academical Stays
 • 2006: University of London, Institute of Education
University Activities
 • Member of Editorial Board of Studia Paedagogica
Selected Publications
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla. Význam vzájemného učení mezi kombinovanými studenty pro prevenci drop-outu. In Konference České asociece pedagogického výzkumu, Ostrava, 2020. 2020. info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla, Katarína ROZVADSKÁ, Dana KNOTOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Educational Trajectories of Non-traditional Students: Stories Behind Numbers. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2020, roč. 25, č. 4, s. 95-116. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2020-4-5. URL info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla a Petr NOVOTNÝ. The influence of principals on the hidden curriculum of induction. Educational Management Administration & Leadership. 2019, roč. 47, č. 4, s. 606-623. ISSN 1741-1432. doi:10.1177/1741143217745878. URL info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla a Petr NOVOTNÝ. Intergenerational learning among teachers : overt and covert forms of continuing professional development. Professional Development in Education. Taylor&Francis, 2017, roč. 43, č. 3, s. 397-415. ISSN 1941-5265. doi:10.1080/19415257.2016.1194876. info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla a Petr NOVOTNÝ. Trust Within Teaching Staff and Mutual Learning Among Teachers. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 22, č. 2, s. 67-95. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2017-2-5. Digitální knihovna FF MU URL info
 • NOVOTNÝ, Petr a Karla BRÜCKNEROVÁ. Informální mezigenerační učení v učitelských sborech : rozdíly v zapojení generací do učebních interakcí. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2016, roč. 10, č. 1, s. 11-33. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2016.12. URL info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Karla BRÜCKNEROVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Kateřina PEVNÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 298 s. ISBN 978-80-210-8460-5. info
 • NOVOTNÝ, Petr a Karla BRÜCKNEROVÁ. Intergenerational Learning Among Teachers: Interaction Perspective. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 4, s. 45-79. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-4-1. Digitální knihovna FF MU info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla. Skici ze současné estetické výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 192 s. ISBN 978-80-210-5616-9. info

2017/05/24

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.