Faculty staff

Mgr. Veronika Něničková

Department of Educational Sciences


E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Veronika Něničková, narozena v Brně
Pracoviště
 • Centrum informačních technologií FF MU, Brno, Arna Nováka 1
 • Centrum pro rozvoj pedagogických kompetencí MUNI, Brno, Veveří 26/28 (externí spolupráce)
 • Celoživotní a distanční vzdělávání, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, Univerzitní 22
Funkce na pracovišti
 • instruktážní designer
 • mentor v oblasti využití technologií v akademickém prostředí
 • metodik online vzdělávání
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016: User Experience Design, UXWEll
 • 2010: NMgr., Polský jazyk a literatura, Mgr., FF MU
Přehled zaměstnání
 • 2016–dosud: Audiovizuální centrum, Centrum informačních technologií FF MU, Specialista online vzdělávání podporovaného multimédii
 • 2017–dosud: Celoživotní a distanční vzdělávání, Západočeská univerzita v Plzni Specialista online vzdělávání
 • 2014–2016: Kancelář e-learningu, Centrum informačních technologií FF MU, Specialista na využití mobilních technologií v akademickém prostředí
 • 2010–2014: Katedra polonistiky, Ústav slavistiky, FF MU, Lektor polštiny a koordinátor výuky polštiny pro neoborové studenty na Masarykově univerzitě
Pedagogická činnost
 • Dílna prezentace, Obecná didaktika, Propedeutický seminář IT překladatelské a tlumočnické průpravy, Propedeutický seminář IT překladatelské a tlumočnické průpravy II, Seminář k bakalářské diplomové práci, Školní didaktika, Vybrané kapitoly z didaktiky slovanských jazyků – metodologický seminář, Vybrané problémy školní pedagogiky a didaktiky se zaměřením na didaktiku polského jazyka, Základy e-learningu pro bohemisty
Akademické stáže
 • 2018 červen: Erasmus Staff Week: Designing and Developing Learning in Distance Education, FernUniversitat in Hagen, Německo
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2017–dosud: DisConference – International Distance Education Conference, Praha, ČR, programový výbor a redakční práce
 • 2014–2015: ELFday, e-learningové setkání na FF MU, programový výbor, příprava soutěží, organizační práce
Vybrané publikace
 • NENIČKOVÁ, Veronika. Apple Watch a jejich přínos pro učitele. Online. In Jan Rosecký. Počítač ve škole 2016 – sborník příspěvků. Nové Město na Moravě: Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, Nové Město na Moravě, 2016, 2016. ISBN 978-80-905765-6-8. URL info
 • SUDICKÝ, Petr a Veronika NĚNIČKOVÁ. Diskuzní workshop: Video ve výuce [workshop]. In Týden učitelství na FF MU 2016. 2016. URL info
 • SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Petra FUNIOKOVÁ, Anna CZASCHOVÁ, Jakub CHROMEC, Veronika NĚNIČKOVÁ a Irina MATUSEVICH. ELFday0216: E-learningové setkání na Gorkého 7 (Jak lépe poznat své studenty). 2016. info
 • NENIČKOVÁ, Veronika. Relay Interpreting with iPads in Higher Education. In libreriauniversitaria.it. Conference proceedings. ICT for language learning. Florence, Italy: libreriauniversitaria.it, 2015, s. 432-435. ISBN 978-88-6292-660-7. http://conference.pixel-online.net/ICT4LL/files/ict4ll/ed0008/FP/2055-QIL1314-FP-ICT4LL8.pdf info
 • NENIČKOVÁ, Veronika. Relay Interpreting with iPads in Higher Education. In ICT for Language Learning. 2015. https://drive.google.com/open?id=0B3MXc9nSaYzqdmQ2TUxSQlJtS3c info
 • NENIČKOVÁ, Veronika. iPad in Academic Settings: Second Year into the Program. Online. In Beseda, Jan; Machát, Zbyněk. DisCo: From analog education to digital education - 10th conference reader. Prague: Center for Higher Education Studies, Prague, 2015, s. 118-125. ISBN 978-80-86302-47-8. http://www.csvs.cz/konference/disco2015/Disco2015-sbornik.pdf info
 • SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Petra FUNIOKOVÁ, Anna CZASCHOVÁ, Veronika NĚNIČKOVÁ, Jakub CHROMEC, Irina MATUSEVICH a Lenka BELÁŇOVÁ. ELFday0215: E-learningové setkání na Gorkého 7 (Samostatnost a kreativita). 2015. info
 • SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Petra FUNIOKOVÁ, Anna CZASCHOVÁ, Jakub CHROMEC, Veronika NĚNIČKOVÁ a Irina MATUSEVICH. ELFday0915: E-learningové setkání na Gorkého 7 (Mobilní technologie v akademickém prostředí). 2015. info
 • SUDICKÝ, Petr a Veronika NENIČKOVÁ. iPad in Academic Settings : A Pilot Project. Online. In Beseda, J., Machát, Z. 9th conference reader DisCo 2014. Prague: Centre for Higher Education Studies, 2014, s. 209-215. ISBN 978-80-86302-46-1. info
 • NENIČKOVÁ, Veronika. Možnosti využití slovního mraku ve výuce cizího jazyka. In Krejčová, Elena; Krejčí, Pavel. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Brno: Porta Balkanica, 2014, s. 253-265. ISBN 978-80-904846-7-2. URL info
 • SUDICKÝ, Petr a Veronika NENIČKOVÁ. Tablet v práci učitele. Online. In Rosecký, Jan. Počítač ve škole 2014 : 11. ročník celostátní konference učitelů základních a středních škol, sborník příspěvků. Nové Město na Moravě: Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, 2014, s. nestránkováno, 4 s. ISBN 978-80-905765-1-3. URL info
 • SUDICKÝ, Petr a Veronika NĚNIČKOVÁ. Tablet v práci učitele [presentation]. In Počítač ve škole 2014: 11. ročník celostátní konference učitelů základních a středních škol, sborník příspěvků. 2014. URL info
 • SUDICKÝ, Petr a Veronika NĚNIČKOVÁ. Tvoříme netradiční výukové materiály pomocí iPadu [presentation]. In 45. setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. 2014. URL info
 • SUDICKÝ, Petr a Veronika NĚNIČKOVÁ. iPad in Academic Settings: A Pilot Project [presentation]. In DisCo 2014: Media literacy education from pupils to lifelong learning. 2014. info
 • SUDICKÝ, Petr a Veronika NĚNIČKOVÁ. iPad v jazykovém vzdělávání - výukové klipy a tutoriály [workshop]. In Týden učitelství na FF MU 2014. 2014. info
 • SUDICKÝ, Petr a Veronika NĚNIČKOVÁ. Online nástroje pro okamžitou zpětnou vazbu v prezenční výuce [workshop]. In Týden učitelství na FF MU 2014. 2014. info
 • SUDICKÝ, Petr a Veronika NĚNIČKOVÁ. Explain Everything: How to Create Effective and Engaging Study Materials for Second Language Learning [demo session]. In Online Educa Berlin 2014: 20th International Conference on Technology Supported Learning and Training. 2014. URL info
 • SUDICKÝ, Petr, Libor JUHAŇÁK, Petra FUNIOKOVÁ, Veronika NĚNIČKOVÁ, Anna CZASCHOVÁ, Jakub CHROMEC, Irina MATUSEVICH a Lenka BELÁŇOVÁ. ELFday0914: E-learningové setkání na Gorkého 7 (Spolupráce a kritické myšlení). 2014. info
 • NENIČKOVÁ, Veronika. Městský prostor v kontextu výuky cizího jazyka: současné možnosti využití a budoucí perspektivy za pomoci moderních technologií. In Przybylski, Michal; Šaur,Josef. Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 49-62. ISBN 978-80-210-6569-7. info
 • NENIČKOVÁ, Veronika. Model uplatnění studentů slovanských filologií v univerzitních kurzech. Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky Filosofické fakulty Masarykovy univerzity, 2013, roč. 23, č. 4, s. 279-284. ISSN 1211-7676. Digitální knihovna FF info

9. 5. 2019

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.