Faculty staff

doc. Mgr. Klára Šabatová, Ph.D.

Associate professor, Department of Archaeology and Museology


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. M/127
Joštova 220/13
662 43 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 7812
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Klára Šabatová, Ph.D., narozena 11. října 1975 v Brně, vdaná, syn a dcera
Pracoviště
 • Ústav archeologie a muzeologie
Funkce na pracovišti
 • vědecký pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1994-2000: magisterské studium archeologie a historie na FF MU
 • 2000-2008: PGD studium archeologie, Ústav archeologie a muzeologie
Přehled zaměstnání
 • od 2008 vědecký pracovník
 • od 2005 vědecký asistent
 • od 2004 odborný pracovník
Pedagogická činnost
 • Doba bronzová a halštatská ve střední Evropě
 • Doba bronzová a halštatská v Evropě
 • Znalectví hmotné kultury doby bronzové a halštatské
 • Metodologický seminář k pravěku
 • přednášky z Pravěku pro historiky
 • podíl na přednáškách a praxích terénní prospekce a exkavace
 • vedení diplomových prací a souvisejících seminářů
Vědeckovýzkumná činnost
 • doba bronzová
 • sídelní areály
 • žárová pohřebiště
 • zpracování keramiky
 • krajinná archeologie
 • terénní výzkum a prospekce
Akademické stáže
 • 1999-2000 (4 měsíce) AKTION Österreich-Tschechische Republik, Institut für Ur- und Frühgeschichte Universtät Wien, Univ. Prof. Otto Urban
 • 2001 (1 týden) Instytut Archeologii i Etnologii PAN in Wrocław, Prof. Dr. Hab. Boguslaw Gediga
 • 2003 (2 měsíce) MŠMT, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Prof. Dr. Hab. Boguslaw Gediga
 • 2004-2005 (10 měsíců) DAAD, Institut für Prähistorische Archäologie, Freie Universität Berlin, Prof. Dr. Bernhard Hänsel
Projekty
 • 2013-2016, koordinátor, garant dílčího cíle pravěké osídlení: Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku, NAKI (řešitel Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., Ústav archeologie a muzeologie FF MU).
 • 2009-2012, člen řešitelského týmu: Evropská metodologická studia pro archeology, OPVK (Ústav archeologie a muzeologie FF MU).
 • 2005-2011, člen řešitelského týmu: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku (řešitel Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., Ústav archeologie a muzeologie FF MU).
 • 2006, řešitel: IX. konference období popelnicových polí a doba halštatská, Bučovice 3. - 6. 10. 2006, Odbor kultury a památkové péče JMK K/110 (Ústav archeologie a muzeologie FF MU).
 • 2002, řešitel: Keramický seminář k době bronzové a halštatské (Ústav archeologie a muzeologie FF MU).
 • 2001–2004, spolupracovník: Centrum archeologických výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku (řešitel Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., Ústav archeologie a muzeologie FF MU).
 • 1998–2002, spolupracovník: Záchrana, dokumentace a prezentace archeologického kulturního dědictví na střední Moravě (řešitel PhDr. Jaroslav Peška, Archeologické centrum Olomouc).
Ocenění vědeckou komunitou
 • od 2015: člen Hodnotícího panelu společenských a humanitních věd Grantové agentury České republiky
 • 2008: Cena Jana Rulfa, 1. místo pro rok 2007 v soutěži o nejlepší práci v oboru archeologie autorů do 36 let
 • 2008: jmenována členem zkušební komise pro státní závěrečně zkoušky bakalářského a magisterského studia oboru Archeologie na Masarykově univerzitě
Vybrané publikace
 • ŠABATOVÁ, Klára. Počátek střední doby bronzové ve střední Evropě na základě modelů radiokarbonových dat. 2021. info
 • ŠABATOVÁ, Klára, David PARMA, František TRAMPOTA, Ivana JAROŠOVÁ, Ludmila KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL, Lenka VARGOVÁ a Kateřina VYMAZALOVÁ. Hrob s kamennou konstrukcí ze střední doby bronzové z Mikulova. Archeologické rozhledy. AV ČR, Archeologický ústav, 2020, roč. 72, č. 2, s. 194-237. ISSN 0323-1267. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.35686/AR.2020.7. URL info
 • ŠABATOVÁ, Klára a David PARMA. The Early to Middle Bronze Age transition as exemplified by Moravia. Studia Hercynia. Praha: Charles University, Faculty of Arts, 2020, roč. 23, č. 2, s. 124-139. ISSN 1212-5865. Stránky periodika s odkazem na full text URL info
 • ŠABATOVÁ, Klára a David PARMA. Pohřbívání v závěru starší doby bronzové na Moravě : chronologie, typologie a absolutní data. Archeologické rozhledy. AV ČR, Archeologický ústav, 2019, roč. 71, č. 1, s. 3-26. ISSN 0323-1267. URL info
 • MACHOVÁ, Barbora, Klára ŠABATOVÁ, Peter MILO, Richard BÍŠKO a Tomáš TENCER. Identifikace a dokumentace jako základ památkové ochrany pravěkých a raně středověkých nadzemních struktur. 2017. URL info
 • ŠABATOVÁ, Klára, Richard BÍŠKO, Petr HEJHAL a Jan KOLÁŘ. Mapa pravěkých památek regionu Českomoravské vrchoviny. 2017. URL info
 • ŠABATOVÁ, Klára, Richard BÍŠKO, Jan KOLÁŘ, Barbora MACHOVÁ a Jan PETŘÍK. Archaeology or forestry - Do we really need to choose? Case study from the lowland woodland Tvořihrázský les in the Czech Republic. In Irlinger, Walter; Suhr, Grietje. Archaeological Sites in Forests. Strategies for their Protection. München: Volk Verlag München, 2017, s. 97-103. ISBN 978-3-86222-226-1. info
 • PETŘÍK, Jan, Hana LUKŠÍKOVÁ, Libor PETR, Jarmila BÍŠKOVÁ, Richard BÍŠKO, Klára ŠABATOVÁ, Nela DOLÁKOVÁ, Šárka HLADILOVÁ a Tomáš ONDRUŠÍK. Paleoekologický záznam středověkého a novověkého osídlení v nivních sedimentech na pomezí Jevišovické pahorkatiny a Dyjsko-svrateckého úvalu. Studia archaeologica brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 1, s. 149-184. ISSN 1805-918X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SAB2016-1-7. Digitální knihovna FF info
 • BAJER, Aleš, Petr HRUBÝ, Karel MALÝ, Miroslav DEJMAL, Jana MAZÁČKOVÁ, Klára ŠABATOVÁ, Kateřina TĚSNOHLÍDKOVÁ, Lenka LISÁ, Barbora MACHOVÁ, Peter MILO, Jan PETŘÍK, Miroslav PLAČEK, Michal RYBNÍČEK, Michal VÁGNER a David ZIMOLA. Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do sklonku středověku. 2016. URL info
 • BAJER, Aleš, Richard BÍŠKO, Miroslav DEJMAL, Petr HRUBÝ, Karel MALÝ, Jana MAZÁČKOVÁ, Barbora MACHOVÁ, Peter MILO, Miroslav PLAČEK, Klára ŠABATOVÁ, Jakub TĚSNOHLÍDEK, David ZIMOLA, Alena ŽAHOURKOVÁ a Petr HEJHAL. Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do sklonku středověku. Online. Jihlava: Muzeum Vysočiny Jihlava, 2016, 247 s. ISBN 978-80-86382-52-4. URL info
 • PETŘÍK, Jan, Libor PETR, Klára ŠABATOVÁ, Nela DOLÁKOVÁ, Hana LUKŠÍKOVÁ, Alena DOHNALOVÁ, Leona CHADIMOVÁ, David BLAŠKO a Peter MILO. Reflections of Prehistoric and Medieval human activities in floodplain deposits of the Únanovka Stream, South Moravia, Czech Republic. Zeitschrift für Geomorphologie. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, 2015, roč. 59, č. 3, s. 393-412. ISSN 0372-8854. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1127/zfg/2015/0167. info
 • PARMA, David a Klára ŠABATOVÁ. Invisible barrows, pits full of people. The issues relating to the beginning of cremation in Bronze Age Moravia (Czech Republic). In Socio-Environmental Dynamics over the last 12.000 years: The Creation of Landscapes IV, Kiel, 24-27 March 2015. 2015. ISSN 0946-8978. info
 • ŠABATOVÁ, Klára. Počátek lužické kultury jako obraz názorové proměny (a vědecké vzájemnosti). Časopis Moravského muzea. Acta Musei moraviae. Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014, XCIX, č. 1, s. 51-61. ISSN 0323-0570. URL info
 • HAJNALOVÁ, Mária a Klára ŠABATOVÁ. Tumulus Culture and Economical Change. In Socio-Environmental Dynamics over the last 12.000 years: The Creation of Landscapes III. 2013. ISSN 0946-8978. info
 • ŠABATOVÁ, Klára. It's not culture's fault. Problems of one premise. Anthropologie : [international journal of the science of man]. Brno: Moravian Museum, Anthropos Institute, 2013, roč. LI, č. 2, s. 243-248. ISSN 0323-1119. info
 • ŠABATOVÁ, Klára. Archeologické doklady lidských aktivit v prostoru Tvořihrázského lesa. Studia Archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 1, s. 21-38. ISSN 1805-918X. Digitální knihovna FF MU info
 • PETŘÍK, Jan, Lubomír PROKEŠ, David HUMPOLA, Zuzana FAJKOŠOVÁ, Martin KUČA, Klára ŠABATOVÁ a Eliška KAZDOVÁ. Pedogeochemical investigation of the Bell Beaker Culture graves from sites Hodonice and Těšetice-Kyjovice, South Moravia. In Kolář, J. - Trampota, F. Theoretical and Methodological Considerations in Central European Neolithic Archaeology Proceedings of the ‘Theory and Method in Archaeology of the Neolithic (7th - 3rd millennium BC)’ conference held in Mikulov, Czech Republic, 26th – 28th of October 20. Oxford: Archaeopress, 2012, s. 45-64. ISBN 978-1-4073-0908-8. info
 • ŠABATOVÁ, Klára, Eliška KAZDOVÁ, Petr KOČÁR, Martin KUČA, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Sandra SÁZELOVÁ a František TRAMPOTA. Ein Befund mit neolithischen Plastiken aus Těšetice-Kyjovice, Mähren : Fundverteilungsanalyse. In Link, Thomas; Schimmelpfennig, Dirk. Taphonomische Forschungen (nicht nur) zum Neolithikum. Fokus Jungsteinzeit 3. Kerpen-Loogh: Welt und Erde Verlag, 2012, s. 201-219. ISBN 978-3-938078-12-9. info
 • ŠABATOVÁ, Klára. Intenzivní studium osídlení v souvislých porostech na příkladu lesního území v mikroregionu říčky Únanovky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series archaeologica.). Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 16, č. 1-2, s. 43-52. ISSN 1211-6327. info
 • HLAVICA, Michal, Jan PETŘÍK, Lubomír PROKEŠ a Klára ŠABATOVÁ. Evaluation of Phosphate Analysis and the Brongers Method of Detecting Decomposed Wood, Human Tissue and Organic Goods in a Bell Beaker Grave at Těšetice-Kyjovice, Czech Republic. Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology (IANSA). Olomouc: Archeological Centre Olomouc, 2011, č. 2, roč. 2, s. 85-94. ISSN 1804-848X. info
 • ŠABATOVÁ, Klára. Möglichkeiten der statistischen Methoden bei der Auswertung eines bronzezeitlichen Fundorts (Přáslavice, Mähren, Tschechische Republik). In Horejs, B. – Jung, R. – Pavúk, P. (ed.), Analysing Pottery. Procesing - Classification - Publication. 1. vydání. Bratislava: Comenius University in Bratislava, 2010, s. 99-120. ISBN 978-80-223-2748-0. info
 • SALAŠ, Milan a Klára ŠABATOVÁ. Doba popelnicových polí a doba halštatská. Příspěvky z IX. konference, Bučovice 3.-6. 10. 2006. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 331 s. ISBN 978-80-254-0954-1. info
 • ŠABATOVÁ, Klára. K sociální struktuře lužické kultury časných a starších popelnicových polí se zvláštním zřetelem k pohřebišti v Přáslavicích na Olomoucku. In Kazdová, E. - Podborský, V. (ed.): Studium sociálních a duchovních struktur pravěku. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 269-284, 15 s. ISBN 978-80-210-4330-5. info
 • ŠABATOVÁ, Klára. K závěru vývoje mohylové kultury a počátku lužických popelnicových polí na střední a severní Moravě. In Pravěk. Nová řada 14. Brno: Ústav archeologické památkové péče v Brně, 2006, s. 101-122. ISBN 80-86399-25-7. info
 • ŠABATOVÁ, Klára. Siedlungsareal der mittleren und jüngeren Bronzezeit von Přáslavice, Bez. Olomouc. In Z badań nad osadnictwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006, s. 127-137, 10 s. ISBN 83-233-2236-8. info
 • GREGEROVÁ, Miroslava, Martin HLOŽEK a Klára ŠABATOVÁ. Klasifikace keramiky a mikropetrografické rozbory. Příklad vzorků střední a mladší doby bronzové z Přáslavic, okr. Olomouc. In Acta Archaeologica Opavensia 2, XVIII. sympozium o starší době bronzové v českých zemích a na Slovensku. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2006, s. 55-64. ISBN 80-7248-395-1. info
 • ŠABATOVÁ, Klára. Lid středodunajských popelnicových polí a jeho sakrální aktivity. In Podborský, V. (ed.), Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky. K problematice pravěkých sociálních struktur. Brno: Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2005, s. 114-119, 10 s. Publikace Ústavu archeologie a muzeologie FF MU, 1. ISBN 80-86046-50-8. info
 • KAZDOVÁ, Eliška, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ a Klára ŠABATOVÁ. K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 530 s. Ústav archeologie a muzeologie. ISBN 80-210-3381-9. info
 • ŠABATOVÁ, Klára. Doklad kultu nebo výrobního zařízení? Ke střední době bronzové na sídliti v Přáslavicích. In K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 307-315. ISBN 80-210-3381-9. info
 • ŠABATOVÁ, Klára a Petr VITULA. Přáslavice. Díly pod dědinou, Kousky a kukličky II. Pohřebiště a sídliště z doby bronzové (katalog). Olomouc: Vlastivědné muzeum v Olomouci, 2002, 305 s. Archaeologiae regionalis fontes 3. ISBN 80-85037-30-0. info
 • ŠABATOVÁ, Klára. Chronologické a kulturní postavení žárového pohřebiště v Přáslavicích. In Příspěvky z V. kolokvia Období popelnicových polí a doba halštatská. Pardubice: Východočeské muzeum Pardubice, 2001, s. 133-145. ISBN 80-86046-50-8. info
 • ŠABATOVÁ, Klára. Pohřebiště v Přáslavicích. Příspěvek k problematice žárového ritu v době bronzové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, M6, č. 1, s. 63-75. ISSN 1211-6327. info

18. 5. 2016

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.