Calendar of events

June 2021

1 Jun
3 Jun

Brno Theatralia Conference 2020/2021

The international symposium BRNO THEATRALIA CONFERENCE 2021, hosted by the Department of Theatre Studies, Masaryk University (Brno, Czech Republic), is dedicated to historical avant-gardes and their development in Czechoslovakia and Europe.

from 9:00 AM to 6:00 PM

3 Jun
4 Jun

Hodnoty v literatuře a umění V

Česká asociace slavistů ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (Brno), s Katedrou ruské a zahraniční  literatury a metodiky výuky literatury Filologické fakulty Samarské státní sociální a pedagogické univerzity Samara, spo­leč­ností Ars Comparationis (Slovanská sekce Mezinárodní asociace pro studium slova a obra­zu)‚ Středoevropským slavis­tickým centrem a Sla­vistickou společností Franka Wolmana Vás zvou k účasti na výše uvedené mezinárodní konfe­renci, jejímž cílem je studium problematiky hodnot a jejich zachycení v lite­ratuře a dalších druzích umění.

from 9:00 AM to 3:00 PM

28 Jun
29 Jun

Speaking Digital: On Digital Culture and Methodologies

On the first day keynotes will outline the current and future possibilities of discussion in the field of interdisciplinary reflection in the current post-digital paradigm. On the second day PhD students are going to present their research proposals. Conference Speaking Digital is organised by the newly established study programme Digital Culture and Creative Industries at MUNI ARTS.

from 9:45 AM to 4:00 PM

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.