Volební cyklus ve střední a východní Evropě: aktéři a strategie (Volební cyklus)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/0969/2009
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt je zacílen na výzkum volebního cyklu v zemích střední a východní Evropy. Tento prostor je unikátní společnou či alespoň zčásti podobnou historickou zkušeností v éře do roku 1989. Po tomto mezníku naopak tento prostor prochází často značně rozmanitým politickým vývojem. Nabízí to bohaté možnosti pro nejrůznějším způsobem zaměřené případové a komparativní studie. Z hlediska projektu je klíčové působení volebního cyklu v jednotlivých zemích na strategie, chování a profilaci politických stran a v omezené míře i dalších nestranických aktérů (hnutí, zájmových skupin), a dále na proces vládnutí a realizace vybraných politik. Neopominutelným aspektem bude v tomto kontextu výzkum voleb, jako startovních a ukončujících bodů volebního cyklu a to na různých úrovních (od lokální až po nadnárodní) a z rozličných úhlů pohledu (volební geografie, voličské chování, působení volebních systémů, povolební sestavování exekutivních koalic, limitace soutěživosti v podmínkách nedemokratických režimů jako je Rusko či Bělorusko atd.). Zvláštní pozornost bude v rámci projektu z pochopitelných důvodů věnována České republice.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.