Informace o projektu
Volební cyklus ve střední a východní Evropě: aktéři a strategie (Volební cyklus)

Informace

Projekt nespadá pod Filozofickou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/A/0969/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt je zacílen na výzkum volebního cyklu v zemích střední a východní Evropy. Tento prostor je unikátní společnou či alespoň zčásti podobnou historickou zkušeností v éře do roku 1989. Po tomto mezníku naopak tento prostor prochází často značně rozmanitým politickým vývojem. Nabízí to bohaté možnosti pro nejrůznějším způsobem zaměřené případové a komparativní studie. Z hlediska projektu je klíčové působení volebního cyklu v jednotlivých zemích na strategie, chování a profilaci politických stran a v omezené míře i dalších nestranických aktérů (hnutí, zájmových skupin), a dále na proces vládnutí a realizace vybraných politik. Neopominutelným aspektem bude v tomto kontextu výzkum voleb, jako startovních a ukončujících bodů volebního cyklu a to na různých úrovních (od lokální až po nadnárodní) a z rozličných úhlů pohledu (volební geografie, voličské chování, působení volebních systémů, povolební sestavování exekutivních koalic, limitace soutěživosti v podmínkách nedemokratických režimů jako je Rusko či Bělorusko atd.). Zvláštní pozornost bude v rámci projektu z pochopitelných důvodů věnována České republice.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.