Project information
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (CETOCOEN)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
CZ.1.05/2.1.00/01.0001
Project Period
1/2010 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Účelem projektu je vybudování Centra pro studium toxických látek v prostředí, které bude sloužit jako regionální báze pro vědu a aplikovaný výzkum v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Cílem je vybudovat instrumentální zázemí pro špičkové vědecké pracoviště, které bude umět pružně reagovat na potřeby klientů, a podpořit vznik dynamického týmu s mezinárodním renomé. Nově vytvořená materiální a lidská kapacita bude využita pro řešení prioritních problémů v oblasti ochrany přírodních zdrojů, lidského zdraví a udržitelného rozvoje, zejména k vývoji nových chemických i toxikologických nástrojů sledování kvality prostředí a analýzy dopadů přítomnosti toxických látek antropogenního i přírodního původu na zdraví populace, modelů chování těchto látek i technik jejich destrukce. Centrum bude poskytovat odbornou platformu pro implementaci evropské legislativy a posilovat vědeckovýzkumný potenciál regionu.

Publications

Total number of publications: 643


Previous 1 2 3 4 5 6 7 65 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.