Project information
Slovanské areály (Slovarea)

Project Identification
MUNI/A/0902/2010
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Předkládaný výzkumný projekt „Slovanské areály vychází z konceptu filologicko-areálových studií, areálové slavistiky a žánrové typologie textů rozvíjené na Ústavu slavistiky FF MU. Jeho cílem je podpořit výzkum vedený doktorskými studenty tohoto ústavu a mladými akademickými pracovníky, kteří dokončují své disertační projekty. Projekt se zaměřuje na výzkum aspektů, které se podílely a podílejí na utváření a proměnách slovanských areálů, a to jak z hlediska diachronního tak i synchronního. Ve velké míře se navíc jedná o procesy ještě stále neuzavřené. Výzkum bude sledovat literaturu nejen jako zrcadlo stavu evropského myšlení, ale i jako jeho aktivního tvůrce. Důraz bude kladen na ideu mobility a kulturní různorodosti, která významně formovala středoevropské i jihovýchodoevropské (balkánské) literatury, na výzkum reálných styků, vlivů, meziliterárních interferencí a transpozicí.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.