Informace o projektu
Slovanské areály (Slovarea)

Kód projektu
MUNI/A/0902/2010
Období řešení
1/2011 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Předkládaný výzkumný projekt „Slovanské areály vychází z konceptu filologicko-areálových studií, areálové slavistiky a žánrové typologie textů rozvíjené na Ústavu slavistiky FF MU. Jeho cílem je podpořit výzkum vedený doktorskými studenty tohoto ústavu a mladými akademickými pracovníky, kteří dokončují své disertační projekty. Projekt se zaměřuje na výzkum aspektů, které se podílely a podílejí na utváření a proměnách slovanských areálů, a to jak z hlediska diachronního tak i synchronního. Ve velké míře se navíc jedná o procesy ještě stále neuzavřené. Výzkum bude sledovat literaturu nejen jako zrcadlo stavu evropského myšlení, ale i jako jeho aktivního tvůrce. Důraz bude kladen na ideu mobility a kulturní různorodosti, která významně formovala středoevropské i jihovýchodoevropské (balkánské) literatury, na výzkum reálných styků, vlivů, meziliterárních interferencí a transpozicí.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.