Mezi bohemistikou a informatikou. Inovace vysokoškolské výuky češtiny v kontextu počítačového zpracování jazyka (INOVA.CZ)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/28.0039
Project Period
1/2012 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Institute of the Czech Language of the ASCR, v. v. i.
Charles University
NLP Consulting, s.r.o.

Projekt je zaměřen na posílení konkurenceschopnosti absolventů humanitních oborů na trhu práce. Hlavním cílem je inovace studijních oborů Český jazyk se specializací počítačová lingvistika a Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (Brno) směrem k praktické využitelnosti teoretických znalostí, obohacení výuky o perspektivní oblast počítačového zpracování přirozeného jazyka a v souladu s tímto záměrem navázání spolupráce s dalšími fakultami, univerzitami a společnostmi z komerční sféry v aktivitách orientovaných na cílovou skupinu. Všechny plánované aktivity projektu budou nabízeny i dalším filologickým oborům FF MU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.