Mezi bohemistikou a informatikou. Inovace vysokoškolské výuky češtiny v kontextu počítačového zpracování jazyka (INOVA.CZ)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/28.0039
Období řešení
1/2012 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Univerzita Karlova v Praze
NLP Consulting, s.r.o.

Projekt je zaměřen na posílení konkurenceschopnosti absolventů humanitních oborů na trhu práce. Hlavním cílem je inovace studijních oborů Český jazyk se specializací počítačová lingvistika a Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (Brno) směrem k praktické využitelnosti teoretických znalostí, obohacení výuky o perspektivní oblast počítačového zpracování přirozeného jazyka a v souladu s tímto záměrem navázání spolupráce s dalšími fakultami, univerzitami a společnostmi z komerční sféry v aktivitách orientovaných na cílovou skupinu. Všechny plánované aktivity projektu budou nabízeny i dalším filologickým oborům FF MU.