Faculty of Arts as Centre of Excellence in Education: Complex Innovation of Study Programmes and Fields at FF MU with Regard to the Requirements of the Knowledge Economy (FIFA) (FIFA)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/28.0228
Project Period
4/2012 - 3/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt reaguje na aktuální potřeby FF MU optimalizovat v souladu se současnými trendy v terciárním vzdělávání (zkvalitnění procesu a výsledků, diverzifikaci VŠ apod.) obsah a formy realizovaného kurikula.
V projektu bude proto prostřednictvím intenzivní spolupráce dílčích pracovišť a zapojení expertů z praxe napříč fakultou, studijními programy a obory výrazně inovováno celkem 605 předmětů. Současné kurikulum tak bude obohaceno o masivní a zároveň obsahově výjimečné, didakticky korektní a technicky precizní e-learningové opory studií, celou řadu nových učebních materiálů, intenzivní zapojení elitních zahraničních expertů a odborníků z praxe, u nichž budou mít studenti rovněž možnost absolvovat praxe a stáže přímo na pracovišti. Nutným předpokladem úspěšné implemetace inovací a současně výraznou přidanou hodnotou v dalším rozvoji školy je i optimalizace výukového prostředí fakulty, v rámci projektu dojde proto rovněž k modernizaci a zřízení několika jazykových a multimediálních učeben.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.