Informace o projektu
Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) (FIFA)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/28.0228
Období řešení
4/2012 - 3/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt reaguje na aktuální potřeby FF MU optimalizovat v souladu se současnými trendy v terciárním vzdělávání (zkvalitnění procesu a výsledků, diverzifikaci VŠ apod.) obsah a formy realizovaného kurikula.
V projektu bude proto prostřednictvím intenzivní spolupráce dílčích pracovišť a zapojení expertů z praxe napříč fakultou, studijními programy a obory výrazně inovováno celkem 605 předmětů. Současné kurikulum tak bude obohaceno o masivní a zároveň obsahově výjimečné, didakticky korektní a technicky precizní e-learningové opory studií, celou řadu nových učebních materiálů, intenzivní zapojení elitních zahraničních expertů a odborníků z praxe, u nichž budou mít studenti rovněž možnost absolvovat praxe a stáže přímo na pracovišti. Nutným předpokladem úspěšné implemetace inovací a současně výraznou přidanou hodnotou v dalším rozvoji školy je i optimalizace výukového prostředí fakulty, v rámci projektu dojde proto rovněž k modernizaci a zřízení několika jazykových a multimediálních učeben.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.