Project information
Japonská studia pro Univerzitu Palackého v Olomouci se zaměřením na modularitu a uplatnění v praxi (Japonská studia)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/28.0160
Project Period
3/2012 - 2/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc

Cílem projektu je inovovat Japonská studia za účelem zlepšení profilu absolventa po stránce připravenosti k přechodu do praxe a uplatnitelnosti na trhu práce. Výstupem projektu je vytvoření a pilotní ověření modulu výuky cizího jazyka pro hospodářskou praxi (dále HP), tj. výuky jazyka a odborných hospodářsko-společensky a kulturně-historicky zaměřených předmětů potřebných pro HP při obchodních stycích s danou zemí, který bude možné metodicky aplikovat na stávající i nově vzniklé filologie se zaměřením na HP.
Projekt se zaměří na inovaci Japonských studií v následujících tezích: 1) zlepšení dostupnosti pramenů a studijních materiálů; 2) zlepšení studijních dovedností (využívání multimédií, e-learningových postupů aj.); 3) inovace 8 předmětů (z toho 2 úroveň I-VI) na UP a 1 předmětu na MU a zavedení 7 nových předmětů na UP a 3 na MU. Součástí projektu je elektronizace a centralizace studijních materiálů k oboru.
Cílovou skupinu tvoří studenti UP a MU.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.