Japonská studia pro Univerzitu Palackého v Olomouci se zaměřením na modularitu a uplatnění v praxi (Japonská studia)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.1.07/2.2.00/28.0160
Období řešení
3/2012 - 2/2015
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Palackého v Olomouci

Cílem projektu je inovovat Japonská studia za účelem zlepšení profilu absolventa po stránce připravenosti k přechodu do praxe a uplatnitelnosti na trhu práce. Výstupem projektu je vytvoření a pilotní ověření modulu výuky cizího jazyka pro hospodářskou praxi (dále HP), tj. výuky jazyka a odborných hospodářsko-společensky a kulturně-historicky zaměřených předmětů potřebných pro HP při obchodních stycích s danou zemí, který bude možné metodicky aplikovat na stávající i nově vzniklé filologie se zaměřením na HP.
Projekt se zaměří na inovaci Japonských studií v následujících tezích: 1) zlepšení dostupnosti pramenů a studijních materiálů; 2) zlepšení studijních dovedností (využívání multimédií, e-learningových postupů aj.); 3) inovace 8 předmětů (z toho 2 úroveň I-VI) na UP a 1 předmětu na MU a zavedení 7 nových předmětů na UP a 3 na MU. Součástí projektu je elektronizace a centralizace studijních materiálů k oboru.
Cílovou skupinu tvoří studenti UP a MU.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.